Uthållig produktion av skogsråvara

Delprojektets långsiktiga mål är att karaktärisera de processer som ligger bakom svampars inverkan på mineralnäringsomsättningen i svensk barrskogsmark, att kartlägga de arter som är involverade samt att identifiera kemikalier från dessa med förädlingspotential för användning inom process- och läkemedelsindustri. Det vill säga att på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt tillgodogöra sig de ekosystemtjänster som skogens svampar tillhandahåller.

logo

Kontaktperson

Finansiär

Logo Länsstyrelsen

Sidan uppdaterades 2020-05-20