Försäkringsbranschen och klimatförändringarna

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna: Kort och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen.

Fakta

Projektperiod

150101-171231

Projektledare

Sidan uppdaterades 2021-09-21