En förstudie på Skönsmons skola i Sundsvall

Fakta

Projektperiod

141201-150901

Kommunsamverkan

Projektledare

Katarina Gidlund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428921

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.