Kartläggning av kommunikationsfaktorer för hållbara organisationer

Utveckla rekommendationer specifikt för Sundsvalls kommun.

Målet är att ta fram ny kunskap om kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling, vilka kan såväl underlätta som hindra arbetet mot en hållbar arbetsmiljö. 

Fakta

Projektperiod

160118-160630

Kommunsamverkan

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Projektmedlemmar

Anna-Karin Johansson, Sundsvalls kommun

Anna-Karin Johansson, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logo