Krisledning

Skapa en utbildning för att öka förståelsen för de processer som en samhällskris som en pandemi för med sig och visa på verktyg hur de kan hanteras.

Fakta

Projektperiod

211001-220131

Sidan uppdaterades 2022-01-31