Skapa en utbildning för att öka förståelsen för de processer som en samhällskris som en pandemi för med sig och visa på verktyg hur de kan hanteras.

Fakta

Projektperiod

211001-220131

Sidan uppdaterades 2022-01-31