Lokala nätverk för trygghet och säkerhet

Projektet studerar vilken betydelse lokala aktörsnätverk för samverkan inom samhällsskydd och beredskap har för det svenska krisberedskapssystemet och hur nätverken bidrar till lokalsamhällets säkerhet.

Fakta

Projektperiod

150101-171231

Projektledare

Sidan uppdaterades 2021-09-21