Syftet med förstudien är att studera möjligheten att implementera röntgenbaserade mätmetoder för detektering av låga förekomster av skadliga grundämnen i komplexa blandningar. Som till exempel används mätning av kromhalt i restprodukter från olika delar av avfallsförbränningskedjan.

Fakta

Projektperiod

150701-171231

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Anette Rhodin, Sundsvall Energi

Anette Rhodin, Sundsvall Energi

Lennart Bergqvist, Sundsvall Energi

Lennart Bergqvist, Sundsvall Energi

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2022-12-28