Nya metoder för investeringsanalys i offentligt ägda bolag

Syftet med förstudien är att studera tillämpbarheten i metoderna "reala optioner" och "multikriterieanalys" för att kunna värdera nyttan med investeringar i reella tillgångar på ett mer rättvisande sätt än sedvanliga metoder som fokuserar på finansiell återbäring.

Fakta

Projektperiod

150201-160216

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Carina Sandgren, Sundsvalls Logistikpark

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2021-09-21