Ett smörgåsbord av kunskap, inspiration och erfarenhet

Tis 17 okt 2017 00:00

70 personer från Västernorrland deltok på semiar om samhällsentreprenörskap. Forskare från ReSeNS redovisade resultat från två studier av samhällsentreprenörskap i svenska kommuner.

seminar-ø-vik031017

ReSeNS samarbetspartners Örnsköldsviks kommun, Coompanion Västernorrland, Bizmaker och Mittuniversitetet genomförde den 5. oktober ett mycket uppskattat inspirationsseminarium i Örnsköldsvik om samhällsentreprenörskap.  Seminariet erbjöd ett smörgåsbord av kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte om samhällsentreprenörskap.

Ökat interesse

Seminariet startade med en diskussion om varför intresset för samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation har ökat i samhället och vidare utreddes innebörden i dessa begrepp. Forskare från ReSeNS redovisade därefter intressanta resultat från två studier av samhällsentreprenörskap i sex svenska kommuner.

Ett ”dolt” samhällsentreprenörskap

Den första studien visade, genom en omfattande enkätstudie till företagen om vilken syn som svenska företagare har på företagets möjligheter att engagera sig i ett socialt ansvarstagande i lokalsamhället, att det finns  ett ”dolt” samhällsentreprenörskap bland företagen. Många företag menar att de skulle vilja ta ett större socialt ansvar än de gör idag men att det finns en osäkerhet kring hur det skulle gå till.

Underlättare eller motpart

I den andra studien har ett stort antal samhällsentreprenörer intervjuats om förutsättningar, tillgång till stöd, upplevda utmaningar och problem för deras samhällsentreprenöriella initiativ i regionen. Resultatet visar att den offentliga sektorn kan antingen fungera som underlättare eller motpart för socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörerna. Vår studie visar att även om det finns kommuner som erbjuder bra förutsättningar är det senare är vanligare.

Årets kooperativ i Norrbotten 2016

Michel Ntoto från kooperativet Mutcho höll en spännande och inspirerande presentation av sin verksamhet som arbetar med integration av utlandsfödda genom att arbeta med självförtroende och kommunikation. De blev utsedda till Årets kooperativ i Norrbotten 2016!

Flera goda exempel på samhällsentreprenöriella initiativ i Västernorrland följde och dagen avslutades med en paneldiskussion om vilka stödjande resurser som finns att tillgå för samhällentreprenörer i Västernorrland.

En bra dag som samlade nästan 70 personer från olika organisationer och orter i Västernorrland.

Sidan uppdaterades 2017-10-17