Mån 02 okt 2017 15:10

Forskerne var lutter øre under ReSeNS-prosjektets samling nylig. Men det er også en viktig oppgave som forsker.

RESENS-FORSKERE: (fv.) Morten Stene, Nord universitet; Ulrich Schsmudde, Mittuniversitetet; Britt Paula Mørkved, Nord universitet; Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet; Lovisa Høgberg, Mittuniversitetet og Cecilia Dalborg, Mittuniversitetet.
RESENS-FORSKERE: (fv.) Morten Stene, Nord universitet; Ulrich Schmudde, Mittuniversitetet; Britt Paula Mørkved, Nord universitet; Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet; Lovisa Høgberg, Mittuniversitetet og Cecilia Dalborg, Mittuniversitetet. (Foto: Kjerstin Stickler.)

På agendaen sto erfaringsdeling og diskusjon av konkrete problemstillinger som de involverte entreprenørene følte på.

- For oss som forskere er slike samlinger viktig datainnsamling, sier Britt Paula Mørkved, Nord universitet. På denne måte får vi virkelig hørt hva som opptar deltagerebedriftene i det daglige.

Markedsutfordringer

Det dreide seg mye om marked og pengestrømmer. Mange sosiale entreprenører strever med å få "verden" til å forstå hva de driver med. Det gir seg utslag på forskjellige måter, blant annet hvordan man skal får finansiert aktivitetene.

- Selv om virksomhetene ofte ikke har økonomiske målsettinger, er de innenfor en pengelogikk med kostnader og inntekter, sier Mørkved.

Samhandling viktig

Når hovedmålene er å løse samfunnsproblemer blir gjerne det offentlige «kunden». Først må kunden erkjenne problemet, så man han forstå og akseptere løsningen -  først da starter arbeidet med å «finne penger», noe som ikke alltid er like enkelt.

I slike samhandlinger dreier det som å finne samhandlingsmodeller mellom frivillige/sosialt motiverte bedrifter og kommunene.

Grenseoverskridende refleksjon

- Som forskere får vi gjerne utvidet forståelse av problemer når vi i ettertid reflekterer oss imellom over det vi har hørt og observert, sier Mørkved. Og det ligger mange gode spørsmål i det grenseoverskridende perspektivet. For selv om Norge og Sverige er ganske like på mange områder er det alltid små nyanser som er nyttig å diskutere for å skape bedre forståelse for problemstillingene.  

Sidan uppdaterades 2017-11-01