Tor 30 nov 2017 13:04

Langsiktighet, tillit og praktiske resultater er nøklene for å utvikle partnerskap. Utholdenhet er mekanismen.

Studierese õrebros län. ReSeNS-prosjektet.
TING TAR TID: - Utholdenhet er kritisk for å bygg partnerskapstillit, sa utviklingsleder Anders Bro, Region Örebro län (i midten), da han fortalte om Örebros «kvadrupel helix»-baserte Partnerskap för sociala innovationer.

- Utholdenhet er det viktigste for å få partnerskap til å fungere, sa utviklingsleder Anders Bro, Region Örebro län, da han delte erfaringer fra arbeid med Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro med forskere og partnere i prosjektet ReSeNS.

Utholdenhet, som betyr å klare påkjenninger, ble brukt som et bilde på det å bygge tillit gjennom langsiktig tenking og atferd som fremmer praktiske resultater - og ikke minst som uttrykk for en holdning om «at de andre er viktigst».

Mentale vernesko

- Mentale vernesko er en del av arbeidsantrekket, sa Bro med et smil. Da er man godt rustet til å utvikle og lede interessepartnerskap. Det tar tid å bli medspillere (partnere), og veien dit kan av og til være smertefull, spesielt når man arbeider med oppspill og innovasjoner som ikke passer inn i de ordinære støttesystemene.

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer startet i januar 2015. Admisjonene er å overskride både sektorer og virksomhetsområder og bedrive nytenking og felles utvikling av ideer som på ulike måter bidrar til å løse samfunnsproblemer gjennom sosiale innovasjoner.

Partnerskapet består av interesseforeninger, både landsomfattende og på fylkesnivå; kommuner og offentlige aktører som Region Örebro län.  Örebro universitet er med som kunnskapspartner.

I bunnen på partnerskapet ligger både et omfattende forarbeid, både med kunnskap om «partnerskap», en gjennomtenkt modell og en formalisert avtale. Les mer på partnerskapets hjemmeside.

Firepartssamarbeid

- Det er interessant å se og høre et eksempel som så til de garder bygger på de samme grunnelementer som ReSeNS-prosjekt, nemlig samhandlingsmodellen «kvadrupel helix» (firepartsmodellen), sier norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved, Nord universitet.

- Her er det mange berøringspunkter, og vi har allerede avtalt videre kontakt og ambisjoner om felles kunnskapsutvikling.

Sidan uppdaterades 2017-11-30