Inspirasjon og kunnskap - i lag
Ons 13 dec 17:51

Nylig arrangerte ReSeNS det fjerde stormøtet i prosjektperioden. Innholdet var en blanding av bedriftspresentasjoner, kollektive arbeidsøkter og kunnskapsdeling.

Prosjektlederne Britt Paula Mørkved og Yvonne von Friedrichs
GODT MØTE: Prosjektlederne Britt Paula Mørkved og Yvonne von Friedrichs var god med det fjerde stormøtet i ReSeNS-prosjektet.

- Et godt møte, sa prosjektleder Yvonne von Friedrichs. Vi begynner å bli mer kjent med hverandre, og har resultater å vise til. Det preget møtet.

Afternoon inspiration

Et av møtets hovedposter var bedriftspresentasjoner med påfølgende speedworkshops – kalt Afternoon inspiration – regissert av Susanne Vinderå og Kjerstin Stickler fra Coompanion.

Bedriftscasene var:

  • NRF Bellum AB, Åsa Lidén og Karin Pistokoski
  • Visa Verkligheten, Thea Wilhelmsson
  • Flydra as, Anne Kathrine Oxaal
  • Nätradalen hembygdsförening, Tommy Thelin
  • Ladestasjon for ildsjeler, Bjørn Bratt
  • Rissa kommune, Hilde Karlsen

Sosialt ansvar

- En av de tingene vi arbeider med er innkjøpsprosesser som vektlegger sosiale verdier, sa Hannele L. Johansson fra Östersund kommune.

Einar Elvestad fra Trondheim kommune, fortalte om arbeid og tenking rundt det å bruke prosjektet for å utvikle driftsorganisasjonene. Han brukte prosjektet Næring for læring som eksempel.

Samfunnsbidraget underkommunisert

I tillegg var det erfaringsdeling fra studietur til Ørebro ved Morten Stene, Nord universitet; en forsmak på funnene fra prosjektet spørreundersøkelse om samfunnsentreprenørskap blant næringslivetved Cecilia Dalborg, MIUN, og en tyvtitt på resultatet fra Gjermund Wollans (Nord universitet) evaluering av prosjektet Norsk for næring.

- Næringslivet bidrar med mer samfunnsentreprenørskap enn de er klar over, så Cecilia Dalborg, med referanse til spørreundersøkelsen. Det kan nesten virke som noe av næringslivets samfunnsbidrag er underkommunisert.