Tor 01 jun 10:06

Ildsjeler og frivillige er viktige, men de brenner ut. Derfor må de lades. Det er utgangspunktet for forprosjektet Ladestasjoner for ildsjeler i regi av Norsk revyfaglig senter.

Anita Østby
LADEREN: - Ildsjeler trenger lederkompetanse. Det skal vi hjelpe dem med, sier Anita Østby, Norsk revyfaglig senter.

- Vi har hatt ideen på blokka lenge, men det var først da vi ble med i ReSeNS (Regional utvikling og samfunnsentreprenørselskap i Norge−Sverige) at det ble fart i arbeidet, sier Anita Østby, daglig leder i Norsk revyfaglig senter.

ReSeNS har gitt struktur og en ramme for å forstå hva vi holder på med. Kunnskap om samfunnsentreprenørskap har vært viktig for å målrette arbeidet. Dessuten er det utbytterikt å treffe andre samfunnsentreprenører. Det er alltid noe å lære.

Skal bli nasjonale

- Vi tror, og har belegg for gjennom om forskning, at ildsjelene trenger kompetanse - og kompetanse i å lede frivillige. Derfor gjennomfører vi for tiden et første forsøk med lederkurs for ildsjeler, sier Østby. Men vi har ambisjoner om å bli et nasjonalt kompetansesenter for frivillige. Vi arbeider med distribuerte løsninger gjennom nettverket vår i Norsk revyfaglig senter.

Stor begeistring for ideen

- Tid er den største utforingen for å utvikle ideen. Men vi har nå fått finansiert en egen prosjektleder som arbeider med forretningsmodellen, sier Østby. Det er stor begeistring for ideen, men derfra til å ha en bærekraftig forretningsmodell er ikke selvfølgelig.

Nyttig erfaring

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært en viktig støttespiller spesielt når det gjelder forståelse og utviklingskompetanse. Dessuten er det selvsagt viktig at Høylandet kommune er med på laget.

- Men revyfestivalen er «plogen», sier Østby. Den har gitt oss erfaring, så vi vet hva vi snakker om. Dessuten gir den oss legitimitet og tro på at dette er mulig.