Skaper samfunnsnytte

Fre 12 maj 2017 10:39

Prosjektet Regional utvikling ved samfunnsentreprenørskap i Norge−Sverige (ReSeNS) har både en praktisk side og en kunnskapsfaglig dimensjon.

Prosjekt RESENS
UTVIKLER: Britt Paula Mørkved er norsk prosjektleder for ReSeNS.

 

- Målet er å lære mer om praktisk samfunnsentreprenørskap og generere kunnskap som kan komme fagområdet til nytte, sier Britt Paula Mørkved som er norsk prosjektleder.

Samfunnsentreprenørskap er når noen ser muligheter for å bidra til positiv samfunnsutvikling, og har evne til å omsette det til handling.

- Det utfordrer både våre og samfunnets tankemåter og organisasjonsstrukturer, sier prosjektleder Britt Paula Mørkved, Handelshøyskolen, Nord universitet.  På en måtet er ikke samfunnsentreprenørskap noe nytt, men på den andre siden er det å aktivt stimulere til, og se utviklings- og forretningsmuligheter i fenomenet krevende.

Elleve entreprenører

Vi har med 36 bedrifter, hvor av 11 er norske sosiale entreprenører: Ladestasjon for ildsjeler, Reodor, Utviklingsarena for flyktningkvinner i Rissa, Kim-senteret, Norskrettet næringsutvikling, Terrengen og Ramaskrik som alle er i utvikling, mens Noen AS, Varghiet og Second Chance School er aktuelle som prosjekter.

Ti partnere

Norske partnere i prosjekt et Nord universitet, Leiv Eiriksson Nyskaping, KBT Midt-Norge, Flyndra, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nasjonalparken Næringshage (representerer Rennebu og Oppdal kommune), Fosen regionråd/Rissa kommune, Trondheim kommune, Høylandet kommune og Norsk Revyfaglig Senter.

Kunnskap og læring

- Oppgavene i prosjektet er mange, forteller Mørkved. Både å rådgi bedrifter, utvikle rådgivingsmiljøene, utvikle støttesystemer i offentlig forvaltning, se på vilkårene for samfunnsentreprenører og måle effektene av samfunnsnytten.

- Et viktig poeng er selvsagt det grenseoverskridende effekten, sier Mørkved. Vi ser at bedriftene lærer og blir inspirert av hverandre. Og vi forskerne forsterker og utvikler langsiktige forskningssamarbeider.

Sidan uppdaterades 2017-06-15