Spennende forretningsutvikling

Tis 13 jun 2017 08:07

- Å arbeide med samfunnsentreprenører er både utfordrende og spennende, sier seniorrådgiver Bjørn Bratt i Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Den doble bunnlinja: å ta hensyn til både sosiale mål og økonomiske realiteter byr på mange og annerledes utfordringer enn rendyrket kommersiell innovasjon.

Rådgiver i prosjektet ReSeNS
UTVIKLING: Forretningsmodellen er nøkkelen, sier rådgiver Bjørn Bratt, Leiv Eiriksson Nyskaping AS.

Bjørn Bratt er en av flere bedriftsutviklere som er med og utvikler de 15 bedriften som deltar i prosjektet Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige (RESENS) på norsk side.

RESENS-prosjektet har en todelt målsetting: 1) å utvikle sosiale entreprenører og 2) lage teoretisk kunnskap om samfunnsentreprenørskap. På den måte blir bedriftene «forskningskaniner», samtidig som de får en gylden anledning til å utvikle levedyktige virksomheter.

Sosiale og økonomiske mål

- På en måte er det å utvikle virksomheter likt uansett sosiale eller økonomiske målsettinger, sier seniorrådgiver Bjørn Bratt, Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Men samtidig er problemstillingene ganske forskjellig.

- For de som har utelukkende samfunnsgagnlige målsettinger, må vi minne på at alle bedrifter har en økonomi uansett hvor ideelle og samfunnsgagnlige de er, sier Bratt.  Virksomheter som har forstått og akseptert de økonomiske realiteter er utfordringene å finne bærekraftige forretningsmodeller, ofte for virksomhet som ikke har noe «marked» i tradisjonelle forstand.

Samfunnsnytte

- Noen ganger er økonomien nøkkelen til samfunnsnytten, sier Bratt. For eksempel kan Oppdal ha noe å lære av Åre, som etter hvert har klart å skape sommeraktiviteter og på den måten bidrar til bolyst og et helårssamfunn.

Andre ganger er den menneskelige hjelpetange det primære, hvor økonomisk virksomhet blir et middel. For eksempel kan rehabilitering, inkludering og hindre marginalisering skje gjennom å drive butikk eller delta i et skjermet arbeidsliv.

Forretningsmodellen er nøkkelen

- I alle tilfellene er forretningsmodellen nøkkelen, sier Bratt. Den største forskjellen på sosialt-/ samfunnsentreprenørskap og kommersielt entreprenørskap er at overskudd for eier (utbytte) ikke er hovedmålet. Men økonomisk bærekraft er en forutsetning for å realisere de sosiale målene. Derfor er tradisjonell forretningsutvikling en viktig komponent oppi dette.

Bidra til kunnskap

- På kunnskapssiden håper vi rådgiverne å kunne bidra til utvikling av en praktisk håndbok for samfunnsentreprenørskap, sier Bratt. Samtidig som forskerne utvikler teoretisk kunnskap som bidrar til at vi alle får økt forståelse for de mange paradoksene vi opplever i dag med vår økonomiske rasjonalitet og kunnskap.

Sidan uppdaterades 2022-07-14