Trenger mer kunnskap

Tis 06 juni 2017 07:50

Samfunnsentreprenører er en viktig utviklingskraft. Men fortsatt er begrepet nytt og det er mye å lære før fenomenet kan brukes proaktivt i regional utvikling.

RESENS-prosjektet
FORSKEREN: - Jeg tror vi har mye å lære av Sverige og dere "kooperativ"-tenking, sier førsteamanuensis Gjermund Wollan, Nord universitet.

– Det er et mangfoldig og sammensatt området dette med sosiale entreprenører og samfunnsentreprenørskap, sier norsk forskningskoordinator i RESENS-prosjektet Gjenrund Wollan (bildet).  Men desto mer interessant!

– Det sentrale er entreprenørspiriten – viljen og evnen til å «bryte nyland», sier Wollan. Så er det mer mangfoldig når det gjelder hvilke samfunnsproblem som løses og ikke minst hvordan det gjøres.

– Det er noe med økonomi, overskudd og det å tjene penger i dette bildet som håndteres på mange ulike måter.

Norske og Svenske forskjeller?

– Det virker også som det er noe forskjeller mellom Norge og Sverige på dette området, sier Wollan. I Sverige er man mer vant med begrepet samfunnsentreprenørskap.

Det ligger kanskje i det svenske fenomenet «kooperativ», som ser ut til å være en mer etablert organisasjonsform, spesielt i forbindelse med såkalte sociala arbetskooperativ og arbetsintegrerande sociala företag. Dette er foretak hvor virksomhetens mål handler om å skapa samfunnsnytte, for eksempel ved å integrere mennesker i samfunnet og arbeidslivet gjennom arbeid og delaktighet. Disse drives gjerne som kooperativer der de ansatte og sysselsatte er medlemmer. Sosiale foretak som driver næringsvirksomhet har også tydelige definisjoner i Sverige.

Quadruple Helix-tilnærming

Innovasjon og entreprenørskap handler i stor grad om å mobilisere og koble ressurser på nye måter.

– Forskningsmessig arbeider vi etter en modell hvor vi ser på tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig-, privat-, frivillig- og akademisk sektor – den såkalte Quadruple Helix-modellen, forteller Wollan.

– Her undersøker vi de ulike sektorenes måter å arbeide med samfunnsentreprenørskap.

Sidan uppdaterades 2017-06-15