Lör 23 sep 2017 13:57

Begrepsbruk og tidsperspektiv var to av temaene da Catherine Skaar fra SoCentral AS holdt foredrag på ReSeNS-prosjektets seminar om Samskaping og deling i Steinkjer nylig.

Cathrine Skaar, SoCentral, Holdt foredrag på RESENS-seminar 21.9.2017
FOREDRO: Catherine Skaar fra SoCentral AS snakket om utfordringer og muligheter for samfunnsentreprenører.

SoCentral er et av Norges største miljø for utvikling av samfunnsentreprenører og driver blant annet Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjoner og samarbeider med flere hundre samfunnsentreprenører

Investeringslogikk

- Vi må få kommuner og myndigheter til å se på samfunnsentreprenører som en investering i framtidige løsninger, sa Catherine Skaar, SoCentral AS, til seminardeltagerne. Men det krever nytenking også fra kommune å handle som en langsiktig investor i velferdstjenester. De er mest vant til være forvaltere av relativt umiddelbar tjenesteyting.

Vanskelig å forstå

- Vi ser også at det for mange – også kommuner og offentlige myndigheter – er vanskelig å forstå dette med samfunnsentreprenørskap - og at begrepet brukes noe ulikt, sier Skaar. I den grad noen klare å rydde i begrepsbruken så ønsker vi det velkomment.

ReSeNS-forskning

Gjennom det grenseoverskridende perspektiv håper ReSeNS-prosjektet blant annet å bidra til mer klarhet i begrepene. Vi ser noe ulike tenking og begrepsbruk mellom Norge og Sverige. Blant annet bruke prefikset samfunn mer i Sverige. Mens vi i Norge har en relativt etablert praksis i å bruke sosiale som forstavelse.

Mye ugjort

- Vi har lært mye, og gjort mye, på de fem årene vi har holdt på, sa Skaar. Med det er fortsatt mye ugjort. Det dukker stadig vekk opp nye problemstillinger som må løses. Både når det gjelder samfunnsutfordringer og praktiske floker som må løses for får å til samfunnsentreprenørskap. Dessuten er det mange nye områder av samfunnet som trenger lure løsninger.

Sidan uppdaterades 2022-07-14