Holdninger en driver i samfunnsentreprenørskap

Mån 08 jan. 2018 08:57

Urban Widholms fortelling om Åre-samfunnets arbeid med og for flyktninger gjorde inntrykk. Sivilsamfunnet er en viktig motor, og holdninger er mekanismen.

Urban Widholm,  sosial entreprenør, Åre kommune
EN SOSIAL ENTREPRENØR: Urban Widholm er en ildsjel i Åre kommunes arbeid med å integrere flyktninger.

- Til tross for at Åre kommune har tatt imot over tusen flyktninger, har vi ikke noe integrasjonsservice – men innbyggerservice, sa hotelleieren Urban Widholm, Åre Fjällsätra, da han inledet på ReSeNS sin prosjektsamlingen nylig. Vi løser problemene, og fokuserer på mulighetene − og det er en holdning! Men selvsagt er det ikke bare enkelt.

Og «vi» i Widholms munn er samfunnet Åre, på tvers av kommunen, næringslivet og ikke minst sivilsamfunnet, i betydning lag, foreninger og enkeltpersoner. Kanskje er dette samfunnsentreprenørskap i ordets virkelig betydning: En samlebetegnelse på initiativ og samarbeidsformer for å møte utfordringer i samfunnet i skjæringspunktet mellom sivilsamfunnet, næringslivet og det offentlige.

Medborgere

I dette bildet får også ordet medborger en fundamental betydning. Ikke bare er sivilsamfunnet medborgere, men at man gjør flyktningene også til medborgere, som er til nytte for nærings- og samfunnslivet.

Holdninger nøkkelen

Widholm vektla betydningen av holdninger og eventuelt å endre holdninger. Holdninger er faste tankemønstre som kan være vanskelig å endre. Men får man til en kultur for å utfordre holdning kan mye nytt og innovativt skje.

Deltagerstyrt

Også organiseringen av sivilsamfunnets innsats var løst og uformelt organisert, blant annet gjennom sosiale medier som oppfordringer via grupper på Facebook.

- Tvert man begynner å formalisere og organisere ting etableres også maktstrukturer, sa Widholm. Vi ønsker demokratiske og deltakerstyrte løsninger på det vi holder på med.

Facebook og Swish/Vipps

I tillegg var Widholm en idealistisk og entusiastisk ildsjel utenom det vanlige. Han hadde sin egen måte å finansiere sine innsatser på: han løper og inviterer bedrifter og folk flest til å sponse pr. kilometer. Her bruker han teknologi som Facebook for å informere og Swish/Vipps for å få pengene inn på kontoen.

Og pengene går til:

  • Gi rettshjelp til asylsøkere som har hamnet i klem
  • Fortatt yrkesutdanning for asylsøkere slik at de får arbeid
  • Inspirere asylflyktninger til å utvikle demokrati og likestilling
  • Støtte politikere som arbeider for integrasjon av flyktninger
  • Førerkortutdanning for flyktninger, slik at de kommer seg på arbeid
  • Akutt hjelp for asylsøker som faller mellom ulike stoler

Sidan uppdaterades 2018-01-08