Hvorfor bør det offentlige engasjere seg i samfunnsentreprenørskap?

Tis 09 jan. 2018 20:33

Å tørre å prøve er nøkkelen til samfunnsentreprenørskap. Offentlig engasjement stimulerer entreprenørene og utvikler innovasjonskulturen i det offentlig.

Kronikk Trønder-Avisa, 21.12.2017 av Morten Stene og Britt Paula Mørkved

Sosiale entreprenører og samfunnsentreprenørskap er en del av framtidas ressurslogikk, spesielt knyttet til velferds- og bærekraftutfordringer.

Tre grunner

ReSeNS-forskerne Britt Paula Mørkved og Morten Stene hevder i en kronikk i Trønder-Avisa den 21. desember 2017 at det er tre grunner til at det offentlige bør engasjere seg:

  • Velferd er noe det offentlige har ansvar for
  • Sosiale entreprenører faller utenfor det etablerte gründerstøtteapparatet
  • Samfunnsentreprenørskap representerer en potent ressurs for å skape framtidas samfunn

Slippe til

Kanskje den viktigste måte det offentlige kan engasjere seg på er å tørre «å slippe til», å prøve noe nytt og eksperimentere.

- Vi ser at tjenesteutvikling skjer ved eksperimentering, og kontinuerlig forbedring og læring, sier Britt Paula Mørkved, Nord universitet. Dette utvikler både sosiale entreprenørene, samtidig som det er med å utvikler en innovasjonskulturen i det offentlige. Til samme blir det samfunnsentreprenørskap.

Les kronikken Sammen skapes framtida i Trønder-Avisa den 21. desember 2017.

Sidan uppdaterades 2018-01-10