Planla innspurten

Tis 13 feb. 2018 12:50

Resultatformidling er fellesnevneren for ReSeNS 2018, med både sluttkonferanse, vitenskapelig artikkelsamling og bok med presentasjon av utvalgte entreprenører

Ledermøte ReSeNS februar 2018. FV Britt Paula Mørkved. Cecilia Dalborg, Yvonne von Friedreichs og Gjermund Wollan
MOT MÅL: Ledergruppen forbereder ReSeNS2018. (f.v) Britt Paula Mørkved, Cecilia Dalborg, Yvonne von Friedrichs og Gjermund Wollan.

Ledergruppen kunne kvittere ut at praktisk talt alle målsettingene med prosjektet er, eller er i ferd med, å bli oppfylt.

- Vi er i rute, sier prosjektleder Yvonne von Friedrichs. Det betyr selvsagt ikke at vi er ferdig med prosjektet. Snarere tvert imot gjenstår det mye arbeid med å formidle resultatene, både forskningsresultatene og de mer praktiske resultatene.

Mer samfunnskunnskap

Dessuten gjenstår det noe datainnsamling når det gjelder samfunnsnivået. Det skal både sluttføres en spørreundersøkelse og gjøres ytterligere intervju med næringssjefene i de deltagende kommunene.

Samt at det skal gjennomføres en studiereise til Scotland/Edinburgh for å supplere med internasjonale samfunnsimpulser.

Sluttkonferanse

- Endelig skal det gjennomføres et «stormøte» den 12. og 13. juni 2018 med erfaringsutveksling og kunnskapspåfyll for alle i prosjektet, sier Britt Paula Mørkved.

I tillegg blir det en en åpen sluttkonferanse den 24. oktober 2018 hvor vi planlegger blant annet å presentere noen av resultatene fra prosjektet.

Sidan uppdaterades 2018-02-13