Skotsk inspirasjon

Lör 17 mars 2018 16:14

20 ReSeNS-partnere studerte Skottland innovasjonssystem for sosialt entreprenørskap. Interessant, nyttig og lærerikt var etterrefleksjonene.

Studiereise ReSeNS
På Studietur til Skottland. Fra venstre: Kerstin Stickler, Coompanion Västernorrland; Susanne Vinderå, Coompanion Västernorrland; Cecilia Dalborg, Mittuniversitetet; Regina Duymaz, BizMaker; Anders Segebo, Hushållningssällskapet, Västernorrland; Per-Olof Wallberg Persson, Coompanion Jämtland; Karl-Johan Johansen, NTNU/KBT; Morten Stene, Nord universitet; Stefan Dalin, Timrå kommun; Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet; Ann-Sofie Mattebo, Örnsköldsviks kommun; Hege Nordheim-Viken, Region Namdal/Høylandet kommune; Britt Paula Mørkved, Nord universitet; Helen Eliassen, Trondheim Kommune; Bente Estil, Region Namdal/Lierne kommune; Marit Moe, KS (Kommunenes sentralforbund); Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen; Bjørn Bratt, Leiv Eriksson Rådgiving og Analyse; Jon Söder, Östersunds kommun; Trygve Vannebo, Inderøy kommune. (Foto: Kjerstin Stickler)

Nylig var en gruppe av Resens-prosjektets partnere på studietur for å se på innovasjonssystemet rundt sosiale entreprenører i Skottland. Både den skotske regjeringen og ulike interesseorganisasjoner som arbeid for å fremme sosialt arbeid ble besøkt.

Skottland har 5.600 sosiale entreprenører, som er betydelig flere enn vi har i Norge og Sverige.

Skottland satser

– Skottland har kommet langt når det gjelder nasjonal satsing på samfunnsentreprenørskap, sier prosjektleder Yvonne von Friedrichs, ReSeNS.

Mye av støtteapparatet er tilrettelagt gjennom ulike «mellomledd»-organisasjoner.

Gir perspektiv

– Mye er likt Skandinavia når det gjelder tenking rundt «sosial enterprises», som omfatter både lokalsamfunnsutvikling og sosialt arbeid, sier norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved, ReSeNS.

På bedriftsnivået er problemstillingen veldig like, når det gjelder å håndtere balansegangen mellom sosialt engasjement og nødvendig økonomilogikk.

Besøkslista

Programmet omfattet møter med følgende organisasjoner:

Sidan uppdaterades 2020-04-22