Medborgerkooperativ gir lokale helsetjenester

Tis 12 jun 2018 08:38

675 av bygdas innbyggere eier hälsocentralen i Offerdal. På den måten sikres de lokale helsetjenestene. Hjelpesentralene er en del av primærhelsetjenesten i Sverige.

ReSeNS stormøte
PROFESJONELL SOSIAL ENTREPRENØR: Robert Björngard, Hälsorum, fortalte om drifta av hälsocentralen i Offerdal

Hälsorum Offerdal er et lysende eksempel på samfunnsentreprenørskap, hvor et lokalsamfunn – Änge − har gått sammen om å opprettholde helsetilbudet i bygda. Tilbudet er offentlig finansiert etter faste satser basert på antallet innbyggere og områdets sosioøkonomisk karakteristika.

I tillegg driver Hälsorum også Företagshälsovård [bedriftshelsetjeneste] med lokaler i Krokom, som har kunder fra hele landet.

Ingen medlemsfordeler

- Medlemmene har ingen fordel av å være medeiere. Tilbudet er likt for alle. Men eierskapet signaliserer interesse, viktighet og tillit som smitter over på engasjementet og innsatsen til oss som arbeider der, sa daglig leder Robert Björngard, på ReSeNS stormøte i Sundsvall nylig.

Medarbeiderskap

Drifta forutsetter profesjonalitet i alle ledd. Faglig selvsagt, men også driftsmessig.

- De økonomiske forutsetning er gitt, og med høge faglige ambisjoner må vi drive godt, sier Björngard. Det får vi til blant annet gjennom å involvere de ansatte i den løpende drifta – et slags medarbeider(leder)skap. På den måte er vi i stand til å ta et ekstra tak når det trengs, og sørge for kompetanseutvikling for alle.

Utenbygds interesse

At vi i tillegg driver bedriftshelsetjeneste gir oss et ekstra bein å stå på. Det gir oss både et større fagmiljø og driftsmessig fleksibilitet.

- Vi tar det som en tillitserklæring at vi tiltrekker oss brukere fra nabobyen Östersund, sier Björngard med et smil.

Sidan uppdaterades 2018-06-12