Lör 27 okt 2018 15:37

Boka "ReSeNS – eksempler, samfunneffekter og rådgivermetodikk" inneholder praktiske eksempler og erfaringer på sosialt entreprenørskap.

Resens bok
NY BOK: ReSeNS-prosjektets praksisbok er ferdig, sier Bitt Paula Mørkved.

Boka er resultatet av ReSeNS-prosejktets utprøvinger av samfunnsentreprenørskap. Ti kommuner, seks rådgivningsselskaper og et femtitalls virksomheter danner grunnfjellet i prosjektet.

 Deler erfaringer

 – Prosjektet har vært både et forskingsprosjekt og et utviklingsprosjekt i regi av Interreg, forteller norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved, Nord universitet. Arbeidet i praksisfeltet har bestått av å prøve ut og eksperimentere. Noen har lyktes, andre har feilet. Felles for alle er at vi ha lært av det. Disse erfaring deler vi i denne boka som består av anvendte praksisrefleksjoner.

Kommunene, bedriften og rådgiverne

I bok har vi stemmene til kommuner som står midt oppi det å tenke annerledes når det gjelder velferd til innbyggerne.  

Mange sosiale entreprenører strever med å få til bærekraftige virksomheten, og deler sine erfaringer i så måte.

Endelig har et kobbel bedriftsrådgivere vært med å utvikle nye arbeidsmetoderr som også deler erfaringene.

Tilgjengelig gratis

 Bok kan lastes ned digitalt, ut bindinger eller kostnader. Som i all forskning er formålet å utvikle og dele kunnskap

 – Ønsker noen en fysisk papirkopi så har vi et begrenset antall eksemplarer til utdeling. Her gjelder prinsippet om først til mølla så ta kontakt, sier Mørkved.

Sidan uppdaterades 2018-10-27