Samverkan och sekretess – Myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser

Doktorandprojekt: Rikard Karlsson, juridik

Fakta

Projektperiod

100101-151231

Sidan uppdaterades 2021-09-21