Hållbart samhälle

Det övergripande syftet med forskningsprojektet Smarta samhällen är att bidra till ett mer hållbart samhälle och öka regionens attraktions- och konkurrenskraft genom att bli nationellt ledande på tjänster för smarta samhällen genom att vidareutveckla Mittuniversitetets forskning inom sensorteknologi, inbyggda system, kommunikationsteknik och distribuerad mätteknik.

Målet är att stärka Sundsvalls och Mittuniversitetets position och profilering inom smarta samhällen. Ett av landets första testnätverk baserade på specifik teknologi för Internet of Things ska sättas upp och demonstratorer för att mäta luftkvalitet och övervaka olja i dagvatten är framtagna och testade i operativ miljö. Demonstratorerna är framtagna i nära samverkan med företag i regionenen och anslutna till IoT-nätverket.


Finansiering: 2 000 000 kr (1 000 000 kr Miun och 1 000 000 kr Sundsvalls Kommun)

Fakta

Projektperiod

160601-181231

Kommunsamverkan

Projektledare

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-1428780

Projektmedlemmar

Kristin Eriksson,  miljödirektör, Sundsvalls kommun

Kristin Eriksson, miljödirektör, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logo