Stärkt beställarkompetens i projektet Grönt Boende

Syftet med projektet är att medverka till ökad efterfrågan på hus med höga miljöprestanda, uthålliga hus, genom ökad beställarkompetens hos intresserade familjer.

Fakta

Projektperiod

141201-151231

Kommunsamverkan

Projektledare

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428890

Projektmedlemmar

Lars-Åke Mikaelsson

Universitetslektor

+46 (0)10-1428305

Viveca Norberg Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Viveca Norberg Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.