Stärkt beställarkompetens i projektet Grönt Boende

Syftet med projektet är att medverka till ökad efterfrågan på hus med höga miljöprestanda, uthålliga hus, genom ökad beställarkompetens hos intresserade familjer.

Det är viktigt att utveckla kunskap inom "grönt boende" i regionen och resultatet av förstudien måste kunna användas för att utveckla framtida processer inom området. För Mittuniversitetet är området av stor betydelse och det är viktigt att samla kompetenser från olika områden för att tillsamans bli framgångsrik och kunna utveckla forskning och kunskap.

Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi drivit projektet Grönt Boende. Vår del av projektet handlade om att utbilda familjer för att lättare kunna vara beställare och köpare vid produktion av hus med höga miljöprestanda. Vi genomförde en seminarieserie under våren 2015.

Projektstarten filmades och du kan se startseminariet här på webben.

Följ Grönt Boende på Facebook

Hämta rapporten Grönt Boende

Fakta

Projektperiod

141201-151231

Projektledare

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 90

Projektmedlemmar

Viveca Norberg Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Viveca Norberg Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logo