Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för uppbyggnaden av två studentbyar som är en futuristisk labbmiljö, exponerar värdet av ung kompetens, inspirerar till nya lösningar för en attraktiv livsmiljö samt stödjer kommunala utvecklingsstrategier.

Fakta

Projektperiod

150815-170630

Kommunsamverkan

Projektledare

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428890

Projektmedlemmar

Hans-Åke Oxelhöjd, Sundsvalls kommun

Hans-Åke Oxelhöjd, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.