Supported Education

Att fler studenter klarar sina studier med hjälp av metoden "Supported Education". Metoden bygger på tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Samt att lärarna upplever att metoden underlättar för studenter att fullfölja sina kurser.

Fakta

Projektperiod

200101-220630

Sidan uppdaterades 2022-06-30