Testinstallation av digitaliserade vattenmätare

Syftet är att undersöka om den utvecklade mätaren kan användas för att genomföra en kunddriven digitalisering av vattenmätare.

Fakta

Projektperiod

150301-160630

Kommunsamverkan

Projektledare

Mattias O´Nils

Professor|Professor

+46 (0)10-1428780

Projektmedlemmar

Micael Löfqvist, MittSverige Vatten

Micael Löfqvist, MittSverige Vatten

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.