Testinstallation av digitaliserade vattenmätare

Syftet är att undersöka om den utvecklade mätaren kan användas för att genomföra en kunddriven digitalisering av vattenmätare.

Målet är att svara på frågan om den utvecklade mätmetoden baserad på en kameralösning kan möjliggöra en kunddriven digitalisering av vattenmätare. detta sker genom att säkerställa att:

- Lösningen har kundfokus- Har lång batteritid (upp till 12 år)
- Är en öppen lösning
- Har en enkel koppling mot internet
- Klarar heterogena kunder företagskunder och privatkunder)
- Säkerhetsställa mätvärden för lösningen

Fakta

Projektperiod

150301-160630

Kommunsamverkan

Projektledare

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-1428780

Projektmedlemmar

Micael Löfqvist, MittSverige Vatten

Micael Löfqvist, MittSverige Vatten

Finansiärer

Logo