Konferens: Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem?

Välkommen till den öppna konferensen "Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem?" där vi presenterar resultat från forskningen om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer och får ta del av exempel från företag och destinationer.

Vandringsled med spång

Sidan uppdaterades 2021-06-11