Session om inkluderande och tillgänglig naturturism

ETOUR-forskare anordnar en session om inkluderande och tillgänglig naturturism på konferensen Monitoring and Management of visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) i Lillehammer i augusti. Skicka in ditt bidrag redan nu!

Tillgänglighet naturturism

Sidan uppdaterades 2021-03-23