Sammanfattning av förstudie

Syftet med föreslaget projekt är att utmana och vidareutveckla de metoder som finns inom digital utveckling genom att låta en tillitsbaserad styrmodell som Skönsmomodellen vara vägledande i utvecklingen av digitala stöd. Här finns ett stort behov inom såväl forskningen som praktiken att ta nästa steg och utmana existerande metoder som har en tendens att trots goda intentioner låta digitaliseringen (teknikutvecklingen) överordnas professionen. Den primära målgruppen är brukare inom äldreomsorgen som har ett beslut om en insats och utgångspunkten är att genom att underlätta och stärka arbetet för personalen så ges det bättre förutsättningar för målgruppens upplevelse av kvalitet än om digitaliseringsarbetet av personalen upplevs som en resurskrävande pålaga som inte ses som meningsfullt. 

Beviljad finansiering

464 900 sek

Läs mer i beslutsunderlaget

Fakta

Projektperiod

190801-200229

Kommunsamverkan

Projektledare

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428973

Projektmedlemmar

Katarina Tjernblom, Sundsvalls kommun

Katarina Tjernblom, Sundsvalls kommun

Silvia Sandin Viberg, Sundsvalls kommun

Silvia Sandin Viberg, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.