Fre 01 nov 2019 10:41

Vykortssamlingar i brevkortsalbum innehåller många och ibland oväntade berättelser om den moderna tid som vykorten färdades i.

Att dejta med vykort
Frida Westins brevkortsalbum (i privat ägo)

Vykortssamlingar i brevkortsalbum innehåller många och ibland oväntade berättelser om den moderna tid som vykorten färdades i. Det som gör albumen extra spännande är att varje album bär på egna berättelser beroende på vilka som ägaren till albumet kommunicerat med, och vilka sociala syften som kommunikationen haft.


Detta vackra album har tillhört Frida Westin. I hennes album, som är ovanligt tjockt, trängs 195 vykort. Där finns gratulationskort, där finns vybyteskort, och där finns hälsningar från familj och vänner. De allra flesta vykorten är från 1902 och 1903, då Frida var runt 20 år och arbetade vid kallbadhuset i Härnösand. Det finns också enstaka vykort fram till 1906 och ett ensamt vykort från 1914. Varför så många vykort från just 1902 och 1903? Ja. Det ska ni strax få se.

Frida Westin (foto i privat ägo)
Här en porträttbild av Frida tagen i Härnösand. Man kan bli förvånad på många sätt av bilden. Hon har utslaget hår – vilket inte var brukligt den här tiden. Hon är utklädd till något och vad håller hon i sina händer? Jo. Det ser ni kanske? Emblemet på hennes mössa är Postens – och hon håller vykort eller kanske brev i sina händer. Hon är helt enkelt utklädd till postiljon. Troligen tillhandahöll fotografen Per Axel Stenholm kläderna i sin ateljé. Det blir till att utforska lokala tidningsannonser för att få reda på om postiljonutstyrsel var något som Stenholm marknadsförde.


När jag först bläddrade igenom hennes album blev jag förvånad över att det förutom vykort adresserade till Frida Westin även fanns många vykort som var adresserade till någon som hette Greta. p.r., Härnösand. Vad kunde det betyda? Förkortningen p. r. står för Poste Restante som innebär att postförsändelsen ska hämtas på postkontoret. Avsändaren behöver alltså inte någon adress, endast uppgift om vilken ort som postkontoret finns på. Ett vykort avsänt från Helmer Essman i Eskilstuna förklarar ännu mer.


”Fröken ”Greta” Jag skickar eder härmed en vy af strandpromenaden vid Kyrkan Tecknar en glad 20 åring Adress är H. Essman Café Framtiden Eskilstuna Jag såg eder annons i St. tidningen och som jag hade ledigt en stund beslöt jag att skrifva. Hoppas att snart få svar. Återsvar gärna”

Aha! Frida har annonserat i Stockholmstidningen! Den 8 november 1902 hittar man hennes annons.


”VY- och FANTASIKORT besvaras säkert af ”Marry”, ”Greta”, ”Lisa”, Hernösand. p.r.” Det verkar som om hon satt in en annons tillsammans med några vänner där hon valt pseudonymen Greta. Det är dock något av vykorten i albumet som är adresserade till alla tre kvinnorna. Denna dag finns det också tre andra radannonser i tidningen där andra kvinnor önskar byta vykort med gossar: Kerstin, fula Kerstin och Brita under pseudonymerna ”Regndroppe”, ”Snöflinga” och ”Gulnade blad”.

Av de bevarade vykorten i albumet framkommer att Frida, alias Greta, fick minst 40 svar på sin annons. I albumet finns 30 vykort adresserade till Greta, men det finns också fortsatt korrespondens där det första avsända vykortet saknas. Samtliga vykort anländer under en vecka mellan den 9­-15 november 1902. Vykorten är avsända från Kiruna i norr till Landskrona i söder – mestadels män. Och alla vill dom byta vykort med Greta.

Åtta av männen fortsätter Frida korrespondera med. Vi ska stifta kontakt med Iwar i Stockholm, Helmer i Eskilstuna och Carl i Jönköping. Och när man läser deras meddelanden så blir det uppenbart att vykortsbytet syftar till att etablera någon form av kärleksrelation – alltså ett modernt sätt att dejta med vykort.


Iwar Johansson eldare från Stockholm är den som har flest vykort i albumet. Hela 18 stycken.

Han går rakt på sak. Efter att först ha svarat på Fridas annons med ett vykortsmotiv med barn, hund och katt den 10 november 1902 med det korta meddelandet ””Greta” hälsas vänligen af en munter gast (adr: Eldaren Iwar Johansson. Skeppsholmen Stockholm)”. Han kommenterar också bilden: ”Också en liten trio”.


Men redan efter två veckor skickar Iwar ett vykort med en bild på ett kyssande par. På kvinnan är det skrivet Frida och på mannen Iwar?. Vykortet innehåller ett mycket långt meddelande som är skrivet på vers. Där får vi veta att Iwar är 20 år och att han är en glad och lifwad yngling som blir glad vid tanken på att Frida är liten, glad och snäll.


Han skickar också en bild på sig själv, i form av ett vykort - men Frida får gissa vem som är Iwar .

”Hjärtligt tack för kortet sänder här ett kort som ”lilla mej” är med på. Detta kort blef taget i juli månad 1901 då vi genomgick en kurs i dykning. Många hjärtliga hälsningar från Iwar. Nu får du gissa hvem af dessa är lilla Iwar”

På nästa vykort kommer facit. Det är han som sitter iklädd dykardräkt uppe i båten.


Helmer från Eskilstuna som ni redan har mött skickar också många bilder på förälskade par – men också vyer från Eskilstuna. Här en bild på stadshuset. Av meddelandet framkommer att Frida har skickat ett fotografi eller privattaget vykort till honom. Kan det vara postiljon-kortet som hon har skickat?

”E-tuna 31/1 03. Hjärtligt tack för korten. Jag ser till min glädje att det växer ypperliga rosor fast det är mycket kallt däruppe. Det är nu jag som har börjat och dröja för änge med att skrifva, men jag skrifer så snart jag får tid. Det gör du rätt i att vara ute och åka skridskor. Att du har hälsan det ser jag på kortet ty du ser mycket glad ut. Glöm ej bort mig. Helmer E-n.”


Carl Johansson är andrekonstapel och bor i artillerikasernen i Jönköping. Vi vet inte hur gammal han är. Han skickar nästan uteslutande bilder på par – kärleksserier.  Han har en lite mer högtidlig och högtravande stil och är synnerligen artig. Och Frida får också en kärleksvers på köpet.

”Jkng d. 24.12.02. Hj. tack för Edert vackra, idag bekomna kort! Skulle vara intressant att få se egarinnan till den hand som skrifver kort till mig från kalla norden! Vill därför fråga om ni vill byta fotografi!Får ursäkta om julhälsningen kommer sent men jag har just idag fått hem dem! (Han till henne) Ack visste Ni blott hvad jag drömmer När vännen mitt öga har kysst Ack visste ni blott hvad jag gömmer I hjärtat så troget så tyst! Ack visste ni blott!!”

Att bygga nya relationer via vykort


Att annonsera efter vykortsvänner och byta vykort tycks alltså ha kunnat resultera i svärmerier och ibland drömmar om en gemensam framtid. Frida verkar dock aldrig ha träffat någon av de män som hon bytte vyer med. I varje fall finns det inget spår av det i vykortens meddelanden.

Genom Josefin Englunds avhandling ”Som folk är mest. Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980” (2018) vet vi att kontaktannonser förekom i storstadspressen redan tidigt 1900-tal. Men under de första decennierna på 1900-talet publicerades endast en kontaktannons om dagen i Dagens Nyheter, som är den dagstidning hon undersökt. Det enda nedslag som jag gjort i Stockholmstidningen visar på fyra annonser om vykortsbyte. Man verkar alltså ha haft åtminstone två möjligheter om man velat knyta nya relationer med främlingar - antingen en regelrätt kontaktannons eller annons om vybyte.

Visst vill man veta mer? Var det bara ungdomar likt Frida som bytte vykort? Eller var det alla ålderskategorier? Signaturen ”gulnade blad” som annonserar samma dag som ”Greta” antyder att också en äldre generation sökte kontakt genom vykort. Och hur långt fram i tiden pågick detta vybytande? Var det bara de första åren på 1900-talet? Eller höll det i sig in på 1910-talet? En studie av annonser i dagspressen skulle troligen kunna besvara frågorna.

Betydligt svårare blir det att få reda på hur vybytespraktiken såg ut. För det krävs tillgång till enskilda brevkortsalbum där man kan få ingång till individers kontaktnät via vykort. Att dejta via vybyten var kanske bara ett av många syften med vybytespraktiken? Framtida studier kan förhoppningsvis utvisa vilka andra syften som vybytandet hade när 1900-talet var ungt.

 

Skapad av Ann-Catrine Edlund

Sidan uppdaterades 2021-04-26