Tor 28 mar 2019 09:04

Titeln ”Man skrifver vykort” avslöjar varför mannen behöver använda sitt knä som skrivstöd, medan kvinnan istället tar väggen till hjälp. Helt enkelt för att skriva vykort.

Man skrifver vykort
Foto: Anton Blomberg, Stockholms stadsmuseum.

Om vi inte kände till titeln på fotot ovan skulle det vara svårt att räkna ut vad de två personerna på bilden håller på med. Men titeln ”Man skrifver vykort” avslöjar varför mannen behöver använda sitt knä som skrivstöd, medan kvinnan istället tar väggen till hjälp. Helt enkelt för att skriva vykort.

Fotot är taget 1909 under den period som brukar kallas vykortets gyllene tidsålder, 1900–1920. I Europa skickades då totalt 200–300 miljarder vykort. I Sverige kunde 43 miljoner vykort skickas under ett enda år. Vykortets storhetstid äger rum samtidigt som omvälvande moderniseringsprocesser pågår: industrialisering, urbanisering och demokratisering. Vykorten är både en produkt av den moderna tiden samtidigt som de är med och formar det moderna. Vykort från tidigt 1900-tal kan därför sägas bära på berättelser om det moderna.

Och just därför ser jag med stor förväntan fram mot att få utforska vilken betydelse som vykorten hade i det framväxande moderna samhället i det planerade projektet ”Berättelser om det moderna”.

Skapad av Ann-Catrine Edlund

Sidan uppdaterades 2021-04-26