Stadsodling i Lund - forskargruppen inleder fältstudier

Nu har odlingssäsongen börjat komma igång (i alla fall i södra Sverige!) och därmed har vi i projektgruppen också kunnat börja genomföra fältstudier och intervjua odlare.

Trädgård med odlingar
En av flera odlingslotter på Sankt Hans koloniområde, Lunds senast anlagda koloniområde.

Sidan uppdaterades 2022-05-12