Projektmöte i Ånn 17-18 september 2020

Projektgruppen för ECWA-NOR träffades för ett tvådagarsmöte i Ånn den 17-18 september 2020.

Mötets syfte var att diskutera resultaten av sommarens provtagningar i Handölsfjällen samt att dra upp riktlinjer för det fortsatta forskningsarbetet. Länsstyrelsen och Åre kommun bjöds in för att delta i arbetet. Dag två genomfördes en exkursion i området.

På bilden är följande personer från vänster:
Sharon Maes, Mittuniversitetet; Robert Lundqvist, Hjortens laboratorium AB; Martin Andersson, AquaBiota AB; Anders Jonsson, Mittuniversitetet; Annika Lundmark, Länsstyrelsen; Jessica Sjöstedt, MoRe research AB; Ingemar Näslund, Länsstyrelsen; Daniel Fackel, Åre kommun

Ej med på bild:
Anna Svedberg, Emma Dufbäck, Jonas Kråik, Jon Hildahl, Monica Odlare