SVT besökte projektmötet i Ånn den 17-18 september.

Vattendrag hand testar vatten