Rapport om övergång till hållbara livsmedelssystem genom offentlig upphandling

Projektledare Wilhelm Skoglund har tillsammans med forskarna Mari Kjellberg och Henrik Haller genomfört en fallstudie i Härnösands kommun. I studien undersöks alternativa inköpsprocesser som kan minska koldioxidavtrycket för den offentligt upphandlade maten i kommunen. 

Jordglob i händer

Sidan uppdaterades 2023-06-21