Projektet Foodtech – fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder har ansökt om, och fått beviljat, ytterligare medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, vilket innebär en förlängning av projektet med åtta månader.

Planta - Foodtech

Sidan uppdaterades 2022-11-11