Rester från ölproduktion och skogsindustri blir matsvamp

I ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet i Sundsvall testas just nu olika typer av svampar för att undersöka hur de kan livnära sig på restmaterial från brygg- och skogsindustrin. Förhoppningen är att kunna producera ätbara svampar för våra matbord inom en snar framtid.

Matsvamp odlad i lab

Sidan uppdaterades 2022-11-11