Skärmdump prototyp för arkivsfären

Prototyp för ett community inom arkivsfären

I projektet ISERV har vi identifierat att det inom arkivsfären saknas en plattform där personer som arbetar med arkiv, på ett eller annat sätt, kan utbyta goda råd och ställa frågor till varandra för möjligheten att återanvända kunskap. Så nu tar vi fram en prototyp för en sådan plattform.