Delprojekt 5 Syntetisering av resultat

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster. Med detta avses förpackad kunskap och modeller för hela den underbyggnad av information och processer som krävs för att utveckla tjänsterna.

Sidan uppdaterades 2020-04-21