Tis 17 okt 16:00–16:00

Sveriges äldsta konferens för IT, Digitalisering och Ledarskap Program: http://sundsvall42.se/konferensoversikt/