Seminarium: Digital samverkan och Interoperabilitet --> Den 23 november 2017 i Sundsvall --> Se program: https://www.miun.se/iserv/seminarium-digital_samverkan_interoperabilitet/