Konferens: Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem?

Välkommen till den öppna konferensen "Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem?" där vi presenterar resultat från forskningen om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer och får ta del av exempel från företag och destinationer.

Vandringsled med spång