Konferens: Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem?

Välkommen till den öppna konferensen "Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem?" där vi presenterar resultat från forskningen om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer och får ta del av exempel från företag och destinationer.

Vandringsled med spång

När: 10 juni kl. 13.00-16.30, gå gärna in i mötesrummet redan 12.45 för att kolla så att tekniken fungerar.

Var: Via Zoom

Länk kommer

Syfte: Skapa kännedom om det som gjorts i projektet "Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer", resultat och slutsatser

Deltagare: Myndigheter (politiker och tjänstemän), organisationer samt företag inom turism/naturområden/tillgänglighet/funktionshinderpolitik samt forskare, finansiär och intresserad allmänhet

 

Anmäl dig till konferensen här (senast 1 juni)

 

Preliminär agenda:

13.00       

Välkomna
Syfte och dagordning

Sandra Wall-Reinius, projektledare i Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer
Helene Olsson Sandal, Östersunds kommun
Stina Algotson, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

 

13.15                 

Myndigheten för delaktighet
Kommuner och civilsamhället kan göra mycket för att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning – MFD har tagit fram ett stöd och inspiration i det arbetet

Siri Morawski, utredare på Myndigheten för delaktighet

 

13.35                

Resultat från forskningen: Tillgängliga naturmiljöer

 • Tillgänglighet inom turism och friluftsliv – en forskningsöversikt

  Kristin Godtman Kling och Dimitri Ioannides, forskare vid ETOUR/Mittuniversitetet

 • Tillgänglig naturturism – analys av information på webbsidor

  Sandra Wall-Reinius och Annika Jonsson, forskare vid ETOUR/Mittuniversitetet

 

14.05

Paus, 5 min

 

14.10

Resultat från forskningen: Tillgängliga naturmiljöer

 • Turismföretag, destinationer och tillgänglighet

  Kristin Godtman Kling, Sandra Wall-Reinius och Dimitri Ioannides, forskare vid ETOUR/Mittuniversitetet

 • Att balansera intressen – tillgänglighet kontra intrång

  Kristin Godtman Kling, forskare vid ETOUR/Mittuniversitetet

 

14.45

Paus, 15 min  

 

15.00

Den fördjupande studien i Östersund kommun

”Det är väldigt viktigt att komma ut för både kropp och själ” – Äldre personers utomhusvistelse och tillgänglighet till Östersunds naturområden

Magnus Zingmark, FoU-ansvarig vid Vård och Omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun
Rosemarie Ankre och Sandra Wall-Reinius, forskare vid ETOUR/Mittuniversitetet

 

15.20

Exempel från praktiken      

 • "Banken sa nej men vi vågade ändå" – tillgänglig båtturism i norra Vätterns skärgård

  Johan Bergsten, M/S Wettervik

 • Lantligt för alla

  Stina Barrsäter och Anitha Barrsäter, Fallängetorp för fä och folk 

 • Ute på riktigt – tillgängligt för flera

  Conny Elf, Projektledare FiskeDestination Berg, och Pär Nilsson, Camp Handlake

 

16.05

Paus, 5 min

 

16.10

Gruppdiskussioner