PageType: FaqCategoryPage

Vad är syftet med studien?

Vem kan vara med?

Hur går det till och vad innebär deltagandet

Frilufts- och semesterprogram

Hur mycket tid tar deltagande för dig

Vilka risker innebär deltagandet

Dina rättigheter – Frivillighet

Samarbetspartners och kontaktuppgifter

Information relaterad till Covid-19