Forskarna hittar sätt att tillvarata kompetens och hållbarhet i bostadsområde

BIA – Boende, Integration och Arbete, är ett forskningsprojekt där integrationsprocesser i specifika områden ska beskrivas och analyseras. Målet är att bland annat tillvarata outnyttjad kompetens och hitta sätt för hållbart boende.

Omsorg

Sidan uppdaterades 2021-05-18