Medverkan i böcker

Spara favorit 26 okt oktober 2017

Här finner du böcker där forskare från Mittuniversitetet medverkat.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Svensson, B. & Fuchs, M. (2017). A knowledge-based paradigm for the governance of destination sustainability. I Changing Paradigms in the Sustainable Mountain Tourism Research : Problems and Perspectives. Berlin : Erich Schmidt Verlag (International Tourism Research and Concepts). S. 13-42.

Edlund, A. (2017). Att skriva fram ett modernt jag : Dagboken som vardaglig skriftpraktik under tidigt 1900-tal. I Mellannorrland i Centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet. S. 291-310.

Johansson, A. S. (2017). Att vara ingen : Hotet och befrielsen. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 131-150.

Bäckström, I. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University. S. 59-72.    

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2017). Business intelligence for destinations : Creating knowledge from social media. I Advances in social media for travel, tourism and hospitality : new perspectives, practice and cases. Routledge.

Nord, L. (2017). Byt mångfald mot kvalitetsmål. I Skampåle : Tio essäer om mediedrev. Stockholm : Timbro. S. 157-176.

Lundell, P. , Forslid, T. , Ohlsson, A. & Olsson, T. (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani : En inledning. I Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehisotriskt arkiv). S. 9-28.    

Wiktorin, P. (2017). Claiming territory : The Role of Pilgrimage in the Struggle for a Re-Christianization of Sweden. I Conflicts, Religion and Culture in Tourism. CABI Publishing (CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series). S. 82-93.

Prince, S. (2017). Cohen's Model of Typologies of Tourists. I The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Thousand Oaks : Sage Publications. S. 280-282.  

Jaldemark, J. (2017). Contexts of learning and challenges of mobility : Designing for a blur between formal and informal learning. I Mobile and Ubiquitous Learning : An International Handbook. New York : Springer.

Edlund, A. (2017). "Den 17 oktober hade vi två predikanter". Dagboksskrivande och religiöst liv i Kågeträsk på 1890-talet.. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 137-170.

Nordin, S. & Hjalager, A. (2017). Doing, Using, Interacting : Towards a New Understanding of Tourism Innovation Processes. I Driving tourism through creative destinations and activities. IGI Global. S. 165-180.  

Nord, L. (2017). Droppen urholkar stenen : En studie av miljöfrågans framväxt i svensk politik. I När skiftet äger rum : Vad händer när den politiska dagordningen ändras?. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. S. 67-106.

Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. I Flip the system : Förändra skolan från grunden. Lund : Studentlitteratur. S. 43-54.

Barac, F. , Gidlund, M. , Zhang, T. & Sisinni, E. (2017). Error Manifestation in Industrial WSN Communication and Guidelines for Countermeasures. I Wireless Sensor Systems for Extreme Environments : Space, Underwater, Underground and Industrial. John Wiley & Sons.

Sjöstedt Landén, A. (2017). ”Gruvboom kallade de det” : Gruvkritik och kamp för alternativa samhällen. I Samisk kamp : Kulturförmedling och rättviserörelse. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.

Johansson, A. S. & Jönsson, M. (2017). Inledning. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 7-15.

Salgado, S. , Strömbäck, J. , Aalberg, T. & Esser, F. (2017). Interpretive Journalism. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 50-70.

Walters, D. , Laven, D. & Davis, P. (2017). Introduction. I Heritage and peacebuilding. Woodbridge : Boydell & Brewer (Heritage matters). S. 1-4.

Strömbäck, J. (2017). Lever vi i parallella informationsvärldar? : Politiska preferenser och selektiv exponering i svenska valrörelser. I När makten står på spel : Journalistik i valrörelser. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 80-115.  

Damber, U. (2017). Librarian and Teacher Collaboration : Enhancing Second-Language Learners’ Literacy Development. I Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Rotterdam : Sense Publishers. S. 75-88.

Sundberg, L. & Olsson, A. (2017). Mitt - Ditt - Vårt universitet. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall / Östersund : Mid Sweden University. S. 17-30.  

Tjällén, B. (2017). Mod, militärpsykologi, militärsociologi och krigsetik i en medeltida furstespegel. I Mod i strid och filosofi : Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Lund : Nordic Academic Press. S. 43-59.

Strömbäck, J. & Johansson, B. (2017). När bjälken sitter i betraktarens ögon : om fientliga medier-fenomenet. I Misstron mot medier. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 100-116.  

von Schoultz, Å. (2017). Party systems and voter alignments. I The SAGE Handbook of Electoral Behaviour. London : Sage Publications (Sage reference). S. 30-55.

Bolin, N. , Aylott, N. , von dem Berge, B. & Poguntke, T. (2017). Patterns of Intra-Party Democracy across the World. I Organizing Political Parties : Representation, Participation, and Power. Oxford : Oxford University Press. S. 158-184.

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. I Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 183-198.

Oskarsson, M. & Karlsson, K. G. (2017). Pisa ur ett forskarperspektiv. I Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm : Natur och kultur. S. 45-61.

Strömbäck, J. & Esser, F. (2017). Political Public Relations and Mediatization : The Strategies of News Management.. I How Political Actors Use the Media : A Functional Analysis of the Media’s Role in Politics. Chaim : Palgrave Macmillan. S. 63-83.

Norberg, M. & Stockenstrand, A. (2017). Regulating transaction-based and relationship-based elements in firm-bank exchanges. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge (Routledge Studies in Accounting). S. 86-103.

Hammami, F. & Laven, D. (2017). Rethinking heritage from peace : reflections from the Palestinian-Israeli context. I Heritage and peacebuilding. Woodbridge : Boydell & Brewer (Heritage matters). S. 137-148.

Billmayer, J. (2017). Rum, tid och mobiltelefoner : klassrumsdisciplin i Sverige och Tyskland. I Bortom PISA : Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm : Natur och kultur. S. 129-149.

Strömbäck, J. & Karlsson, M. (2017). Sjunkande förtroende för svenska medier? : En analys av hur medborgarnas medieförtroende och betydelsen av partisympati har förändrats mellan 2014 och 2016. I Misstron mot medier. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 84-99.  

Edlund, A. (2017). Språkmöten i havsisen. I Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa : Kungl. Skytteanska Samfundet (Bottniska studier). S. 66-81.

Strömbäck, J. (2017). Stabilitet i en föränderlig värld : Medieanvändning och social sammanhållning. I Larmar och gör sig till. Göteborg : SOM-institutet. S. 235-251.

Strömbäck, J. (2017). Stabilitet i en föränderlig värld : medieanvändning och social sammanhållning. I Larmar och gör sig till. Göteborg : SOM-institutet. S. 235-251.    

Harvard, J. (2017). Strindberg och allmänna opinionen : Kändisskap och samhällskritik. I Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv). S. 241-261.    

Öhman, P. (2017). The behavioral impact of external and internal factors on SME loan assessments. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge (Routledge Studies in Accounting). S. 334-354.

Stenvall, A. , Laven, D. & Gelbman, A. (2017). The Influence of Social Entrepreneurship in Tourism on an Arab Village in Israel. I Social Entrepreneurship and Tourism : Philosophy and Practice. Cham : Springer (Tourism on the Verge). S. 279-293.  

Alebaki, M. & Ioannides, D. (2017). Threats and obstacles to resilience : Insights from Greece's wine tourism. I Tourism, Resilience and Sustainability : Adapting to Social, Political and Economic Change. Abingdon, Oxon, UK : Routledge. S. 132-148.

Falasca, K. (2017). Trump bemästrade medielogiken hela vägen till Vita huset. I När makten står på spel : journalistik i valrörelser. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 152-167.    

Bertell, M. (2017). Två eller fler? : Inhemsk samisk religion ur ett språkligt perspektiv. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar). S. 241-257.

Samuelson, J. (2017). Vidar, Bore och Engelbrecht. Om historiebruket i svensk skidåkning vid förra sekelskiftet.. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar). S. 167-178.

Bergman, J. & Wall, E. (2017). Ålder och funktionalitet : om vuxna barns ansvarstagande för ensamboende föräldrars trygghet. I Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund : Studentlitteratur. S. 183-196.