Medverkan i böcker

Spara favorit 26 okt oktober 2017

Här finner du böcker där forskare från Mittuniversitetet medverkat.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Fuchs, M. , Abadzhiev, A. , Svensson, B. & Höpken, W. (2017). A knowledge-based paradigm for the governance of destination sustainability. I Changing Paradigms in the Sustainable Mountain Tourism Research : Problems and Perspectives. Berlin : Erich Schmidt Verlag (International Tourism Research and Concepts). S. 13-42.

Kindberg, D. (2017). Allmännyttan, ledarskap, fotboll och hållbarhet : vad har de med varandra att göra?. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 39-46.  

Danielski, I. , Weimer, K. & Krook, M. (2017). Atria : en design för hållbara bostäder i ett nordiskt klimat. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 47-54.  

Edlund, A. (2017). Att skriva fram ett modernt jag : Dagboken som vardaglig skriftpraktik under tidigt 1900-tal. I Mellannorrland i Centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet. S. 291-310.

Johansson, A. S. (2017). Att vara ingen : Hotet och befrielsen. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 131-150.

Bäckström, I. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University. S. 59-72.    

Giritli Nygren, K. (2017). Bortom tillväxtstupet : en solidarisk omsorgsekonomi?. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 141-141.  

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2017). Business intelligence for destinations : Creating knowledge from social media. I Advances in social media for travel, tourism and hospitality : new perspectives, practice and cases. Routledge. S. 290-310.  

Nord, L. (2017). Byt mångfald mot kvalitetsmål. I Skampåle : Tio essäer om mediedrev. Stockholm : Timbro. S. 157-176.

Lundell, P. , Forslid, T. , Ohlsson, A. & Olsson, T. (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani : En inledning. I Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehisotriskt arkiv). S. 9-28.    

Wiktorin, P. (2017). Claiming territory : The Role of Pilgrimage in the Struggle for a Re-Christianization of Sweden. I Conflicts, Religion and Culture in Tourism. CABI Publishing (CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series). S. 82-93.

Prince, S. (2017). Cohen's Model of Typologies of Tourists. I The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Thousand Oaks : Sage Publications. S. 280-282.  

de Vreese, C. H. , Reinemann, C. , Esser, F. , Hopmann, D. N. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Hubè, N. & et al. (2017). Conclusion : Assessing News Performance. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 168-183.

Mozelius, P. (2017). Constructionism and Game-Based Learning as Didactic Strategies in Programming Education. I Progress in Education. : Volume 49. Hauppauge, New York, USA : Nova Science Publishers, Inc. (Progress in Education). S. 147-166.

Afewerki, S. & Cordova, A. (2017). Cooperative Lewis Acids and Aminocatalysis. I Chiral Lewis Acids in Organic Synthesis. Wiley-Blackwell. S. 345-374.  

Reinemann, C. , Scherr, S. , Stanyer, J. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Esser, F. , Hopmann, D. N. & et al. (2017). Cross-Conceptual Architecture of News. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 150-167.

Johansson, A. (2017). Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet : Ludvig Nordströms pånyttfödelse. I Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo : Åbo Akademi.

Edlund, A. (2017). "Den 17 oktober hade vi två predikanter". Dagboksskrivande och religiöst liv i Kågeträsk på 1890-talet.. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 137-170.

Perlestam, M. (2017). Den karolinske soldatens syn på mod. I Mod i strid och filosofi. : Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Lund : Nordic Academic Press. S. 123-150.

Nordin, S. & Hjalager, A. (2017). Doing, Using, Interacting : Towards a New Understanding of Tourism Innovation Processes. I Driving tourism through creative destinations and activities. IGI Global. S. 165-180.  

Nord, L. (2017). Droppen urholkar stenen : En studie av miljöfrågans framväxt i svensk politik. I När skiftet äger rum : Vad händer när den politiska dagordningen ändras?. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. S. 67-106.

Sjöstedt Landén, A. (2017). En berättelse om gruvmotstånd : en berättelse om Norrland?. I Brännpunkt Norrland : Perspektiv på en region i förändring. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi).

Björk, P. (2017). En blandad ibland-ekonomi. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 137-137.  

Nyquist, A. (2017). En hållbarhetsvision med ekologiska förtecken. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 136-136.  

Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. I Flip the system : Förändra skolan från grunden. Lund : Studentlitteratur. S. 43-54.

Barac, F. , Gidlund, M. , Tingting, Z. & Sisinni, E. (2017). Error Manifestation in Industrial WSN Communication and Guidelines for Countermeasures. I Wireless Sensor Systems for Extreme Environments : Space, Underwater, Underground and Industrial. John Wiley & Sons.

Lindvert, M. (2017). Financial Barriers and How to Overcome Them : The Case of Women Entrepreneurs in Tanzania. I Entrepreneurship in Africa. Leiden : Brill Academic Publishers (African Dynamics). S. 344-360.  

Giritli Nygren, K. & Öhman, P. (2017). Framåtblickande förändringsorienterade fantasier. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 132-133.  

Nordlinder, E. & Söderberg, E. (2017). Från Frostmofjället till Istermyrträsk : Orter och platser i barnlitteraturen. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Umeå universitet (Kungl. Skytteanska Samfundet Handlingar). S. 153-166.

Jonsson, C. & Öhman, P. (2017). För- eller efterklok? : Om klimatförändring och försäkringar.. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 30-38.  

Sjöstedt Landén, A. (2017). ”Gruvboom kallade de det” : Gruvkritik och kamp för alternativa samhällen. I Samisk kamp : Kulturförmedling och rättviserörelse. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.

Große, C. (2017). Hans Carl von Carlowitz’ arv - hållbarhet : I Carlowitz' spår i det historiska och moderna Tyskland. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 110-116.  

Flodén, L. , Holmbom, A. , Jonasson, P. , Olsson Lindberg, M. , Lobkova, T. & Persson, J. (2017). Homogenization of a Hyperbolic-Parabolic Problem with Three Spatial Scales. I Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2016. Springer (Mathematics in Industry).

Hopmann, D. N. , Esser, F. , de Vreese, C. H. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Hubè, N. , Legnante, G. & et al. (2017). How We Did It : Approach and Methods. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 10-21.

Carlsson, F. & Nyhlén, S. (2017). Hållbart samhällsbyggande : statsvetenskapliga och biologiska perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 72-79.  

Jonsson, B. (2017). Inget nytt under solen : 200 ord med Malthus. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 139-139.  

Johansson, A. S. & Jönsson, M. (2017). Inledning. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 7-15.

Salgado, S. , Strömbäck, J. , Aalberg, T. & Esser, F. (2017). Interpretive Journalism. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 50-70.

Ghazanfareeon Karlsson, S. (2017). Intimitet, förpliktelser och attityder till personlig service och omsorg i äldres särborelationer. I Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 187-202.

Walters, D. , Laven, D. & Davis, P. (2017). Introduction. I Heritage and peacebuilding. Woodbridge : Boydell & Brewer (Heritage matters). S. 1-4.

Flodström, M. (2017). Jag borde oftare svara som Churchill. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 138-138.  

Axelsson, I. & Lind, J. (2017). Kriminalisera kärnvapen. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 102-107.  

Svedin, G. (2017). Landsbygd i omvandling : Modernisering, dryckenskap och alkoholpolitiki Njurunda, 1860–1920. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77 & Nordsvenska 26 (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77 & Nordsvenska 26). S. 311-328.

Strömbäck, J. (2017). Lever vi i parallella informationsvärldar? : Politiska preferenser och selektiv exponering i svenska valrörelser. I När makten står på spel : Journalistik i valrörelser. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 80-115.  

Damber, U. (2017). Librarian and Teacher Collaboration : Enhancing Second-Language Learners’ Literacy Development. I Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Rotterdam : Sense Publishers. S. 75-88.

Öhman, P. (2017). Långsiktigt värdeskapande. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 135-135.  

Hennig, R. (2017). Miljö och minne : att skapa ett långtidsperspektiv på hållbarhetsfrågor. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 117-125.  

Sundberg, L. & Olsson, A. (2017). Mitt - Ditt - Vårt universitet. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall / Östersund : Mid Sweden University. S. 17-30.  

Tjällén, B. (2017). Mod, militärpsykologi, militärsociologi och krigsetik i en medeltida furstespegel. I Mod i strid och filosofi : Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Lund : Nordic Academic Press. S. 43-59.

Bergquist Palm, C. (2017). Möt kunder hållbart. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 140-140.