Medverkan i böcker

Här finner du böcker där forskare från Mittuniversitetet medverkat.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Hellman, A. (2019). Aesthetic Learning Encounters at the Old Church of Jokmokk. I Relate North : Collaboration in Art, Design and Education. Rovaniemi : Lapland University Press. S. 68-83.    

von Krogh, T. (2019). Ansvaret och etiken utmanas online. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB.

Johansson, R. (2019). Att höra till, tillfälligt. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 33-47.

Borglund, E. (2019). Att lära av historien. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 83-95.

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2019). Augmented Education : Location-Based Games for Real-World Teaching and Learning Sessions. I Augmented Reality Games I. Springer (Augmented Reality Games). S. 217-235.  

Stockenstrand, A. , Söderström, R. & Öhman, P. (2019). Avslutning. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 305-311.

Vogt, M. & Englund, O. (2019). Biodiversity outcomes associated with sustainability certifications : Contextualising understanding and expectations, and allowing for ambitious intentions. I Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors : Outcomes for Society and the Environment. Routledge. S. 65-92.

Nygren, G. & Lindblom, T. (2019). Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 121-142.

Nordlinder, E. (2019). "Bokstart - ett stort och viktigt uppdrag". I Biblioteket och barn och ungdomar : årsskrift 2018. Borås : Biblioteksmuseet (Biblioteksmuseets skriftserie).

Laven, D. , Chekalina, T. , Fuchs, M. , Margaryan, L. , Varley, P. & Taylor, S. (2019). Building the slow adventure brand in the northern periphery. I The Nordic Wave in Place Branding : Poetics, Practices, Politics. Edward Elgar Publishing. S. 76-90.  

Skoglund, W. & Sjölander-Lindqvist, A. (2019). Caring for community through crafted beer : Perspectives from northern Sweden. I Agritourism, Wine Tourism, and Craft Beer Tourism : Local Responses to Peripherality Through Tourism Niches. London : Routledge (The Dynamics of Economic Space).

Prince, S. (2019). Clay, glass and everyday life : Craft-artists’ embodiment in the tourist landscape. I Tourism and Embodiment. Taylor & Francis Group. S. 172-186.  

Öberg, L. , Nyström, C. , Littlejohn, A. & Vrieling-Teunter, E. (2019). Communities of Inquiry in Crisis Managment Exercises. I Networked Professional Learning : Emerging and Equitable Discourses for Professional Development. Cham, Switzerland : Springer (Springer Nature). S. 55-68.  

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Conditions for Teaching with Mobile Technology in the School Classroom. I Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. Cham : Springer. S. 69-87.

Goetze, D. (2019). Daß unß dergleichen anzenemmen unverantwortlich fallen wollte : Diplomatische Gratwanderung zwischen Verehrung und Korruption. I Warum Friedenschliessen so schwer ist : : frühneuzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses. Münster : Aschendorff Verlag (Schriftenreihe zur Neueren Geschichte). S. 341-360.

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2019). Defining and Mapping the Field of Theory and Resarch on Political Public Relations. I Political Public Relations : Concepts, Principles, and Applications. New York : Routledge. S. 1-42.

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Den regionala flygplatsens roll i samhället - Perspektiv från en förstudie kring Sundsvall-Timrå flygplats. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 49-67.

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2019). Den virala vinden : Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras. I Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018. Institutet för Mediestudier. S. 47-58.  

Öberg, L. (2019). Designa och utvärdera samverkansövningar med utgångspunkt i Community of Inquiry. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 69-80.

Goetze, D. (2019). Desintegration im Ostseeraum – Integration ins Reich? : Die Vertretung der schwedischen Herzogtümer beim Immerwährenden Reichstag während des Großen Nordischen Krieges (1700–1721) am Beispiel des Corpus Evangelicorum. I Friedensordnung und machtpolitische Rivalitäten die schwedischen Besitzungen in Niedersachsen im europäischen Kontext zwischen 1648 und 1721. Göttingen : Wallstein Verlag (Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs).

Jangdal, L. & Wadbring, I. (2019). Det journalistiska innehållet. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 189-209.

Skytt, T. (2019). "Det spelar ju ingen roll vad jag gör...". I Jämten 2020. Östersund : Jamtli Förlag (Årsbok för Jamtli, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening). S. 18-25.

Butun, I. & Österberg, P. (2019). Detecting Intrusions in Cyber-Physical Systems of Smart Cities : Challenges and Directions. I Secure Cyber-Physical Systems for Smart Cities. Hershey, USA : IGI Global. S. 74-102.  

Jonsson, E. (2019). Emotives: from punctuation to emojis. I Punctuation in context – past and present perspectives. Frankfurt : Peter Lang Publishing Group. S. 227-256.  

Matecic, I. & Ioannides, D. (2019). Experience Co-Creation in the Touristscape : The Path toward a Systematic Theoretical Construct. I Managing Cultural Tourism: A Sustainability Approach Volume 1 : Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism. World Scientific. S. 43-55.  

Högström, J. (2019). Explaining the Variation in the Quality of Democracy by Using Quantitative Methods. I SAGE Research Methods Cases Part 2. London : Sage Publications.  

Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2019). Exploring the geographic dimensions of tourism work and workers. I A Research Agenda for Tourism Geographies. Cheltenham : Edward Elgar Publishing (Elgar Research Agendas). S. 89-98.  

Nounkeu Tatchou, C. (2019). Fake news : Social media giants did not do enough. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport). S. 79-80.  

Öhman, P. (2019). Finansiella risker och risker i finansiella system. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 117-135.

Berg, A. & Edquist, S. (2019). Folkbildning. I Utbildningshistoria : en introduktion. Lund : Studentlitteratur AB. S. 241-260.

Edquist, S. (2019). Folkbildningen som demokratiskola : verklighet och ideologi. I Folkbildning & Forskning : Årsbok 2019. Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning (Folkbildning & Forskning). S. 27-39.

Ankre, R. & Petersson Forsberg, L. (2019). Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet. I Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm : Liber. S. 197-206.

Wadbring, I. & Nygren, G. (2019). Förändring och tröghet : framtidsspaningens svåra konst. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-31.

Nord, L. & Nygren, G. (2019). Gamla och nya medier i samspel i de lokala valrörelserna. I Storm och stiltje : SOM-undersökningen 2018. Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs Universitet (SOM-Rapport). S. 253-268.

Ioannides, D. (2019). Greenland's tourism policy making and the risk of overtourism. I Overtourism : excesses, discontents and measures in travel and tourism. CABI Publishing. S. 209-223.  

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). Går det att mäta värdet av det sociala entreprenörskapet. I Samhällsentreprenörskap och socialt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk.

von Krogh, T. (2019). Gösta Wernlöf : brottsreportern som slutade skriva. I Mediehistorisk årsbok 2019. Stockholm : Svensk Mediehistorisk Förening.

Samuelson, J. (2019). Hallen under första världskriget : Länsmannen i Hallens länsmansdistrikt år 1917. I Hallen och Marby. Hallenbygden i samverkan (Hallen och Marby). S. 24-28.

Sjöström, J. , Bolin, M. & Scmidt, L. (2019). Hur styrs arbetsmiljön?. I Arbete & välfärd : Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund : Studentlitteratur AB. S. 391-413.

Goetze, D. (2019). Ich bin, wo ich bin – : Christian Dietrich von Czernichow als Beispiel eines frühneuzeitlichen Militärkarrieristen: Seine Diversionspläne gegen die Insel Ösel (1645/1648). I Denmark and Estonia 2012-2019 selected studies on common relations. Greifswald : Panzig (Studien zur Geschichte der Ostseeregion). S. 163-194.

Stockenstrand, A. & Westerdahl, C. (2019). IFRS 9 i svenska kreditinstitut : när genomtänkta regler möter organisatoriska verkligheter. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 281-304.

Mauerhofer, V. (2019). Ignorance, Uncertainty and Biodiversity : Decision-Making by the Court of Justice of the European Union. I Part II - Legitimacy and Scientific Certainty : Environmental Adjudication, Use of Experts and the Limits of Science. Cambridge University Press. S. 146-164.  

de Bernardi, C. , Pashkevich, A. & Wagner, J. (2019). Improving the Performance of Cultural Tourism Attractions. : Tour Guides Experiences at the World Heritage Site in Falun,Sweden. I E-Cul-Tours : Enhancing Networks in Heritage Tourism. Tab edizioni. S. 107-122.  

Jong, M. , Kristiansen, L. , Jong, M. C. & Falkenberg, T. (2019). Integrative Nursing in Sweden. I Integrative Nursing. New York : Oxford University Press. S. 652-662.

Bertell, M. , Frog, M. & Wilson, K. (2019). Introduction : Looking across the Baltic Sea and over linguistic fences. I Contact and Networks in the Baltic Sea Region : Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 CE. Amsterdam : Amsterdam University Press (Crossing Boundaries). S. 11-28.  

Nord, L. , Falasca, K. , Grusell, M. & Bolin, N. (2019). Introduction : More like 28 national elections than one European election. I Euroflections : Leading academics on the Europran elections 2019. Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 9-11.  

Stockenstrand, A. & Öhman, P. (2019). Introduktion. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 23-35.

Wall-Reinius, S. & Heldt Cassel, S. (2019). Introduktion till turism och svensk turismforskning. I Turismen och resandets utmaningar. Svenska sällskapet för antropologi och geografi (YMER). S. 7-30.  

Karlsson, M. & Strömbäck, J. (2019). Journalistiken och behovet av faktabaserad rationalitet. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 17-22.

Wadbring, I. & Andersson, U. (2019). Journalistiken och marknaden. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 99-120.

Sidan uppdaterades 2022-12-22