Medverkan i böcker

Spara favorit 26 okt oktober 2017

Här finner du böcker där forskare från Mittuniversitetet medverkat.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Ankre, R. & Petersson Forsberg, L. (2019). Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet. I Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm : Liber. S. 197-206.

Bolin, N. (2019). The Centre Party and the Liberals : The Swedish members of the liberal party family?. I Liberal Parties in Europe. Routledge. S. 60-76.

Lif, U. (2018). Ansikte mot ansikte med visheten : Sofiamystik hos Lars Ahlin. I Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. S. 89-117.

Bosk, D. , Rodríguez-Cano, G. , Greschbach, B. & Buchegger, S. (2018). Applying privacy-enhancing technologies : One alternative future of protests. I Protests in the Information Age: Social Movements, Digital Practices and Surveillance. Taylor and Francis. S. 73-94.  

Toivanen, S. & Vinberg, S. (2018). Arbete och ojämlikhet i hälsa i vuxenlivet. I Den orättvisa hälsan : Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm : Liber. S. 335-360.

Danielski, I. , Krook, M. & Weimer, K. (2018). Atrium in residential buildings – a design to enhance social interaction in urban areas in Nordic climates. I Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates. Cham : Springer (Springer Proceedings in Energy). S. 773-789.  

Hoepken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). Big data analytics for tourism destinations.. I Encyclopedia of Information Science and Technology . IGI Global. S. 349-363.  

Wall, E. (2018). Bilder av risk : Ett nedslag i den samtida samhällsvetenskapliga riskforskningslitteraturen med avseende på visuella metoder för datainsamling och analys. I Thule : Kungliga Skyttenska Samfundets Årsbok 2018. Umeå : Kungliga Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok THULE). S. 121-135.

Castellanos, M. (2018). Bloodied Waters : Spectator Desire and Viewer Implication in The Cove (2009) and Blackfish (2013). I Underwater Worlds : Sumberged Visions in Science and Culture. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing. S. 189-207.

Lidén, G. (2018). Challenges of Digital Politics at the Subnational Level in Sweden : Descriptions and Explanations of Social Media Usage. I Sub-National Democracy and Politics Through Social Media. Cham : Springer. S. 47-62.

Zinn, J. & Olofsson, A. (2018). Concluding Thoughts and Perspectives for Interdisciplinary Risk Research. I Researching Risk and Uncertainty : Methodologies, Methods and Research Strategies. Palgrave Macmillan (critical Studies in Risk and Uncertainty). S. 367-375.  

Castellanos, M. (2018). "Constituents of a Chaos" : Whale Bodies and the Zoopoetics of Moby-Dick. I What is Zoopoetics? : Texts, Bodies, Entanglement. Cham : Palgrave Macmillan (Palgrave Studies in Animals and Literature). S. 129-148.  

Jaldemark, J. (2018). Contexts of learning and challenges of mobility : Designing for a blur between formal and informal learning. I Mobile and Ubiquitous Learning : An International Handbook. Singapore : Springer (Perspectives on Rethinking and Reforming Education). S. 141-156.  

Bolin, N. (2018). Det nya svenska partisystemet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 67-.    

Ödmark, S. (2018). "Det var över gränsen!" Politisk humor som vattendelare, ventil och katalysator. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 92-92.  

Heidtmann, P. & Jaldemark, J. (2018). Diskret matematik på distans. I Digitalisering av högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 215-219.

Lif, U. (2018). Dostojevskij, Ahlin, djuren - och jämlikheten. I Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv, Göteborg, 2018. Göteborg : Makadam Förlag. S. 94-113.

Domanski, M. , Grajek, T. , Conti, C. , Debono, C. J. , de Faria, S. M. M. , Kovacs, P. , Lucas, L. F. , Nunes, P. & et al. (2018). Emerging Imaging Technologies : Trends and Challenges. I 3D Visual Content Creation, Coding and Delivery. Cham : Springer (Signals and Communication Technology). S. 5-39.

Deland, M. (2018). Emotions and the law. I International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. S. 129-133.

Petridou, E. , von Bergmann-Winberg, M. & Alebaki, M. (2018). Entrepreneurship in Times of Crisis : A Resilience Perspective on the Greek Wine Sector. I Governance and Political Entrepreneurship in Europe : Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 207-227.

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Pettersson, A. & Taube, K. (2018). Flickor och pojkar i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 131-146.

Jangdal, L. (2018). Från vovvar till valvaka : Varierande fokus på hyperlokala nyhetssajter. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 98-.    

Mozelius, P. (2018). Furnishing Active Learning Classrooms for Blended Synchronous Learning. I Progress in Education. Volume 54. New York : Nova Science Publishers, Inc..  

Nord, L. (2018). Fyra terrordåd i svensk press. I "Allt tyder på ett terrordåd" : Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier. S. 123-139.

Björklund, G. , Elgh, T. & Styfberg, P. (2018). Fysiologi och träningslära. I Specialidrott : Tränings- och tävlingslära. SISU Idrottsböcker. S. 27-72.

Wallman Lundåsen, S. (2018). Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018. I Snabbtänkt : reflektioner från valet 2018. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 52-52M.    

Nyhlén, S. , Giritli Nygren, K. , Olofsson, A. & Bergström, J. (2018). Human Security, Risk and Sustainability in the Swedish Policy for the Arctic. I Human and Societal Security in the Cirumpolar Arctic : Local and Indigenous Communities. Brill Academic Publishers (Studies in Polar Law). S. 76-99.  

Lundgren, M. & Karlsson, K. G. (2018). Hur PISA-undersökningarna genomförs. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 25-41.

Högberg, L. (2018). Hållbarhet i fastighetsföretagande. I Fastighetsekonomi och fastighetsrätt : Fastighetsnomenklatur. Stockholm, Sverige : Fastighetsnytt Förlags AB. S. 475-488.

Nord, L. , Grusell, M. , Bolin, N. & Falasca, K. (2018). Ingenting är längre som förut.... I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 10-12.    

Frediksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Oskarsson, M. , Pettersson, A. , Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 147-160.

Lidén, G. (2018). Integrationspolitik i lokala valkampanjer. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 77-78.  

Zinn, J. & Olofsson, A. (2018). Introduction. I Researching Risk and Uncertainty : Methodologies, Methods and Research Strategies. Palgrave Macmillan (Critical Studies in Risk and Uncertainty). S. 1-28.  

Deland, M. , Klamberg, M. & Wrange, P. (2018). Introduction : historicizing international  humanitarian law. I International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. S. 9-16.

Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. & Pettersson, A. (2018). Kritiken mot PISA. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 178-198.

Nordbäck, C. (2018). Kulturarven, skolan och museerna : Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Interkulturell religionsdidaktik : Utmaningar och möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. S. 293-322.

Kamali, M. & Jönsson, J. H. (2018). Kulturkompetens och antirasistiskt socialt arbete. I Manifest : för ett socialt arbete i tiden. Lund : Studentlitteratur AB. S. 279-289.

Kristiansen, L. (2018). Kvalitativ manifest og latent indholdsanalyse. I Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Aarhus, Danmark : Klim. S. 301-319.

Tjällén, B. (2018). "Lappkvinnan Margareta" : Birgitinsk mystik och kyrkoreform i den senmedeltida omvändelsen av Sápmi. I Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Studies on the religious history of the North). S. 27-50.

Anrup, R. (2018). Las palabras de la paz. I Política en la perspectiva del mundo en que vivimos. Madrid : Editorial Académica Española EAE. S. 203-216.

Johansson, C. (2018). Leadership Communication. I The International Encyclopedia of Strategic Communication. Online : John Wiley & Sons. S. 1-16.  

Conti, C. , Soares, L. D. , Nunes, P. , Perra, C. , Assunção, P. A. , Sjöström, M. , Li, Y. , Olsson, R. & et al. (2018). Light Field Image Compression. I 3D Visual Content Creation, Coding and Delivery. Cham : Springer (Signals and Communication Technology). S. 143-176.

Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2018). Likvärdighet. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 115-130.

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. & Taube, K. (2018). Läsförståelse i PISA. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 42-68.

Johansson, C. (2018). Lång väg till hållbart ledarskap för klimatet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Demicom, Mittuniversitetet (DEMICOM rapport).  

Strzelecka, E. (2018). Man kan gå ner i vattnet, men inte in i det. Svenska verbpartiklar och polska verbprefix relaterade till BEHÅLLARE. I Filologiskt smörgåsbord 3 : Språk - översättning - litteratur. Krakow : Jagiellonian University Press. S. 13-24.

Lauri, M. (2018). Markets, managers and machines: rationalizing social work.. I Neoliberalism and social work in Nordic welfare states. London : Routledge.

Ehrhart, A. (2018). Mer än bara likes?. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 98-.    

Lexhagen, M. (2018). Music fans as tourists : the mysterious ways of individual and social dimensions. I The Routledge handbook of popular culture and tourism. New York : Routledge. S. 234-247.