Böcker

Spara favorit 26 okt oktober 2017

Här finner du böcker som publicerats av medarbetare på Mittuniversitetet.

Publikationer

Böcker

Tagesson, T. & Öhman, P. (2017). Redovisning i ett nötskal. Lund : Studentlitteratur AB

Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger : Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar.. Stockholm : Liber

Ekdahl, J. (2017). Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT. Lund : Studentlitteratur AB

Almén, N. (2017). Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Lund : Studentlitteratur AB

Hilmarsson, H. T. (2016). Coachande ledarskap : för samarbete, effektivitet och hälsa. Studentlitteratur

Svedberg, L. , Wallman Lundåsen, S. , von Essen, J. & Andersen, R. (2016). Rum för engagemang : Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm : Riksbyggen

Strömbäck, J. (2016). Utan invandring stannar Sverige. Stockholm : Volante

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Zackariasson, P. & Dymek, M. (2016). Video Game Marketing : A student textbook. New York : Routledge

Jonsson, E. (2015). Conversational writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group (English Corpus Linguistics 16).  

Samuelson, J. (2015). Det åländska folkets historia : II:2. Stormaktstiden från slutet av 1500-talet fram till 1721. Mariehamn : Ålands kulturstiftelse

Abrahamsson, L. , Bengtsson, L. , Gremyr, I. , Kowalkowski, C. , Lindahl, M. , Nilsson, A. , Rehn, A. , Segerstedt, A. & et al. (2015). Industriell ekonomi och organisering. Stockholm : Liber

Johansson, A. S. (2015). Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Brown, P. & Olofsson, A. (2015). Risk, Uncertainty and Policy. London : Routledge

Johansson, A. S. (2015). Självskrivna män : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Öhman, P. & Lundberg, H. (2015). Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur

Kamali, M. (2015). War, Violence and Social Justice: Theories for social work. London : Ashgate

Fredman, P. , Stenseke, M. & KLas, S. (2014). Friluftsliv i förändring : Studier från svenska upplevelselandskap. Stockholm : Carlsson Bokförlag

Landgren, J. , Borglund, E. A. M. & Lintzén, M. (2014). Lägesbilder – Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle : En introduktion till politisk kommunikation. Lund : Studentlitteratur AB

Weibull, L. & Wadbring, I. (2014). Massmedier. Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet. 11:e helt omarbetade upplagan. Stockholm : Ekerlids förlag

Schantz, P. (2014). Om människan i rörelse och i vila : Essäer. Stockholm : Oak Meadow Hill Editions

Hennig, R. (2014). Umwelt-engagierte Literatur aus Island und Norwegen : Ein interdisziplinärer Beitrag zu den environmental humanities. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group (Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik 66).

Ekstrand, L. & Hyvönen, M. (2014). Välkommen sjunka med oss! : Social konst i förlisningens tid. Gävle : Bokvind

Lundell, P. (2013). Attentatet mot Hiertas minne : Studier i den svenska pressens mediehistoria. Stockholm : Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv ).  

Trägårdh, L. , Wallman Lundåsen, S. , Wollebaek, D. & Svedberg, L. (2013). Den svala svenska tilliten : Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag

Lundgren, T. , Stage, J. , Tangerås, T. & Carlén, B. (2013). Energimarknaden, ägandet och klimatet. Stockholm : SNS förlag

Norén, R. (2013). Equilibrium Models in an Applied Framework : Industrial Structure and Transformation.. Heidelberg : Springer (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systens 667).

Lindert, J. , Soares, J. J. F. , Csöff, R. , Barros, H. , Torres-Gonzalez, F. , Ioannidi-Kapolou, E. , Lamura, G. , de Dios Luna, J. & et al. (2013). Gewalt und Gesundheit bei älteren Menschen in Europa. Ludwigsburg : Schriften der Evangelischen Hochschule, Ludwigsburg im Verlag der Evangelischen Gesellschaft Babd 13

Strömbäck, J. & Nord, L. (2013). Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag

Grönlund, A. , Tagesson, T. & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. Studentlitteratur AB

Skytt, T. (2013). Prototeser. Ludvika : Problemskytten

Welinder, S. (2013). Rättviks finnmark på 1600-talet. Falun : Finnbygdens förlag

Dagerman, S. , Hartman, S. & McDermott, A. (2013). Sleet: Selected Stories by Stig Dagerman : Translated from the Swedish by Steven Hartman, with a preface by Alice McDermott. Boston, USA : David R. Godine (David R. Godine, A Verba Mundi Book 23).  

Strömbäck, J. (2013). Svenska framtidsutmaningar : Slutrapport från regeringens Framtidskommission. Stockholm : Fritzes (Departementsserie 2013:19).    

Soares, J. J. F. , Barros, H. , Torres-Gonzalez, F. , Ioannidi-Kapolou, E. , Lamura, G. , Lindert, J. , de Dios Luna,, J. , Macassa, G. & et al. (2012). ABUSO E SALUTETRA GLI ANZIANI IN EUROPA. Ancona : INRCA  

Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent - om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund : Studentlitteratur

Partanen, P. (2012). Att utveckla elevhälsa. Östersund : Skolutvecklarna Sverige AB

Stokland, J. N. , Siitonen, J. & Jonsson, B. G. (2012). Biodiversity in Dead Wood. Cambridge University Press  

Johansson, A. S. (2012). Critica obscura : litteraturkritiska essäer. Umeå : H:ström Text & Kultur (Serie akademi ).

Jarlbrink, J. & Lundell, P. (2012). Från pressarkivet 1800-1899 : En källsamling. Stockholm : Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 21).  

Nord, L. & Grusell, M. (2012). Inte för brett, inte för smalt : Spelet om framtidens public service. Göteborg : Nordicom

Wadbring, I. (2012). Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning? : Innehållets förändring i svensk dagspress 1960-2010. Stockholm : Institutet för mediestudier

Johansson, C. , Heide, M. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö : Liber

Larsson, J. K. D. (2012). Ledarskapsbokslut : Ett reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister. Degerfors : Metodicum Förlag AB

Warne, M. (2012). Med våra ögon : en metodbok om photovoice. Östersund : Mittuniversitetet  

Jarnkvist, K. & Koivunen Bylund, T. (2012). Ringar på vattnet : Svenska kyrkans arbete med barn och unga i Härnösands stift 2006-2011. Härnösand : Härnösands stift