Böcker

Här finner du böcker som publicerats av medarbetare på Mittuniversitetet.

Publikationer

Böcker

Edquist, S. (2019). Att spara eller inte spara : De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010. Uppsala : Institutionen för ABM, Uppsala universitet  

Partanen, P. (2019). Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan. Östersund : Skolutvecklarna Sverige AB

Elliot, V. , Stockenstrand, A. & Söderström, R. (2019). Bankboken : Hur banker fungerar, drivs och regleras. Lund : Studentlitteratur AB

Thompson, L. M. (2019). Emigrant memoir. Self-published

Lindström, S. (2019). Föreläsningar i mekanik : statik och dynamik. Linköping :

Johansson, B. & Strömbäck, J. (2019). Kampen om mediebilden : Nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018. Stockholm : Institutet för mediestudier    

Lindström, S. (2019). Lectures on Engineering Mechanics : Statics och Dynamics. Linköping :

Lindström, S. (2019). Matematisk ordbok för högskolan : engelsk-svensk, svensk-engelsk. Linköping :

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2019). Principbaserad redovisning . Lund : Studentlitteratur AB

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2019). Principbaserad redovisning : Övningsbok. Lund : Studentlitteratur AB

Pudney, E. (2019). Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681. Lund : Lund University Press  

Angelaki, V. (2019). Theatre & Environment. London : Macmillan Publishers Ltd.

Augustsson, G. (2018). Akademisk skribent : Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund : Studentlitteratur AB

Lundström, M. (2018). Anarchist Critique of Radical Democracy : The Impossible Argument. Cham : Palgrave Macmillan (The Theories, Concepts and Practices of Democracy ).  

Johansson, S. A. (2018). Det cyniska tillståndet. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore ).

Perlestam, M. (2018). Det lilla kriget : Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702-1709. Nordic Academic Press

Weibull, L. , Wadbring, I. & Ohlsson, J. (2018). Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens. Stockholm : Liber

Bjereld, U. , Blombäck, S. , Demker, M. & Sandberg, L. (2018). Digital demokrati? : partierna i en ny tid. Stockholm : Bokförlaget Atlas

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Studentlitteratur AB

Nord, L. & Strömbäck, J. (2018). Svenska valrörelser : Väljare, medier och partier under 2000-talet. Stockholm : Santérus Förlag

Degerman, P. (2018). Tala för det gröna i lövet : Ekopoesi som estetik och aktivism. Lund : Ellerströms förlag

Lorentzen, L. (2018). Öppna dig! : Handbok i design av lätthanterliga förpackningar. Sweden : Sweden for All

Palmstierna Einarsson, C. (2017). A theatre of affect : the corporeal turn in Samuel Beckett's drama. Stuttgart : Ibidem-Verlag (Samuel Beckett in Company 3).

Svärd, P. (2017). Enterprise content management, records management and information culture amidst E-government development. Cambridge (MA) : Chandos Publishing (Chandos information professional series ).

Tagesson, T. & Öhman, P. (2017). Redovisning i ett nötskal. Lund : Studentlitteratur AB

Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger : Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar.. Stockholm : Liber

Faxneld, P. (2017). Satanic feminism : Lucifer as the liberator of woman in nineteenth-century culture. New York : Oxford University Press (Oxford studies in western esotericism ).  

Ekdahl, J. (2017). Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT. Lund : Studentlitteratur AB

Angelaki, V. (2017). Social and Political Theatre in 21st-Century Britain: Staging Crisis. London : Bloomsbury Academic

Almén, N. (2017). Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Lund : Studentlitteratur AB

Edquist, S. & Berg, A. (2017). The Capitalist State and the Construction of Civil Society : Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991. Cham : Palgrave Macmillan  

Evans, C. & Rydén, G. (2017). The Industrial Revolution in Iron : The Impact of British Coal Technology in Nineteenth-Century Europe. Taylor & Francis (The Industrial Revolut. in Iron: The Impact of Br. Coal Technology in Nineteenth-Century Europe ).  

Lundström, M. (2017). The Making of Resistance : Brazil’s Landless Movement and Narrative Enactment. Cham : Springer (SpringerBriefs in Sociology ).  

Hilmarsson, H. T. (2016). Coachande ledarskap : för samarbete, effektivitet och hälsa. Studentlitteratur

Thompson, L. M. (2016). In place of memory. Teg Publishing

Svedberg, L. , Wallman Lundåsen, S. , von Essen, J. & Andersen, R. (2016). Rum för engagemang : Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm : Riksbyggen

Strömbäck, J. (2016). Utan invandring stannar Sverige. Stockholm : Volante

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Zackariasson, P. & Dymek, M. (2016). Video Game Marketing : A student textbook. New York : Routledge

Goetze, D. (2015). Acta pacis Westphalicae. Serie 2. Abteilung. A: Die kaiserlichen Korrespondenzen : Band 10: 1648-1649. Münster : Aschendorff Verlag (Acta Pacis Westphalicae ).

Milles, K. (2015). Agneta Horn : Ett liv i trettioåriga krigets skugga. Stockholm : Norstedts Förlag

Jonsson, E. (2015). Conversational writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group (English Corpus Linguistics 16).  

Samuelson, J. (2015). Det åländska folkets historia : II:2. Stormaktstiden från slutet av 1500-talet fram till 1721. Mariehamn : Ålands kulturstiftelse

Nilsson, F. & Stockenstrand, A. (2015). Financial Accounting and Management Control : The Tensions and Conflicts Between Uniformity and Uniqueness. Springer

Abrahamsson, L. , Bengtsson, L. , Gremyr, I. , Kowalkowski, C. , Lindahl, M. , Nilsson, A. , Rehn, A. , Segerstedt, A. & et al. (2015). Industriell ekonomi och organisering. Stockholm : Liber

Edquist, S. & Holmén, J. (2015). Islands of Identity : History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea. Huddinge : Södertörns högskola    

Johansson, A. S. (2015). Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Brown, P. & Olofsson, A. (2015). Risk, Uncertainty and Policy. London : Routledge

Johansson, A. S. (2015). Självskrivna män : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Hooper, N. & Larsson, A. (2015). The Research Journey of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Nature Publishing Group

Sidan uppdaterades 2022-12-22